Fødselstang

(Trykk på bildet for full størrelse)

Risikofylt fødsel

Det er vanskelig å si noe om hvordan det føltes for kvinnene å stadig føde barn som ikke vokste opp. Men noen av de kroppslige følgene det fikk, går det an å si noe om. Fødsler var forbundet med fare for kvinnene selv. Det var mange som døde i barselseng dersom det oppstod komplikasjoner under eller etter fødselen.

Dersom kvinnene bare hadde hjelpekoner og ikke jordmødre til å hjelpe seg under en fødsel, var de langt på vei prisgitt "naturens gang". Hjelpekonene forholdt seg som oftest passive under fødselen, mens jordmødre oftere gikk inn med aktive inngrep. De hadde kunnskaper som kunne redde mor og barn, og antallet kvinner som døde i barselseng, gikk ned etter at det kom flere og flere jordmødre med utdanning.