Valentine Smith

Valentine Smith

(Trykk på bildet for full størrelse)

Jordmødre

For å bli jordmor måtte man kunne lese og skrive, man måtte ikke være kranglete, drikke alkohol, drive med kvakksalveri eller baktale noen. Man skulle også være sunn, munter og velskapt, og ha små hender og lange fingre.

I Danmark hadde man allerede i 1714 fått en regel om at jordmødre skulle ha utdannelse fra jordmorkommisjonen ved det medisinske fakultet i København, og dette ble etter hvert også regelen i Norge. I Trondheim var det Maren Anders som i 1753 ble den første jordmora med eksamen derfra. Madame Elisabeth Wessel i 1790 ble den første jordmor med eksamen i Nord-Trøndelag.

I 1810 ble det bestemt at landet skulle deles opp i jordmordistrikter, og at alle distriktene skulle ha hver sin jordmor. Det tok lang tid før dette ble gjennomført, og folk flest var skeptiske. De fortsatte å bruke de lokale hjelpekonene slik de alltid hadde gjort. Det var derfor ikke lett å få seg en inntekt selv om man fikk jobben som jordmor i et distrikt. Jordmødrene fikk betalt for hver fødsel, så dersom folk ikke tilkalte dem, fikk de ikke noe lønn.
 
I 1789 ble den første jordmora utdanna på en lokal jordmorutdanning i Molde. Lærer var landfysikus Matthias Joachim Goldt, og han noterte dette som krav til de som skulle bli jordmødre: De måtte være forstandige, lærevillige og kunne lese og skrive. De måtte også ha medlidenhet, og være stille og modige. 


Fra 1818 kunne man få jordmorutdannelse i Kristiania, og etter hvert ble det flere jordmødre også i distriktene. I 1835 meldte amtmannen i Søndre Trondhjems amt at det bare var to av de 28 jordmordistriktene som det ikke var ansatt jordmor i. Her var det allmuen som ikke ønsket å ha jordmødre. Først i 1860 ble systemet med distriktsjordmødre landsdekkende.

Kilder