Orkdal Sjukehus

Orkdal Sjukehus ble startet av Norske Kvinners Sanitetsforening i 1909. Den gangen het det Orkdal Sykehjem.

Orkdal Sanitetsforening ble stiftet i 1887 med sterk medvirkning fra Fredrikke Marie Qvam. Som et ledd i bekjempelsen av tuberkulosen, ønsket foreninga å bygge et sykehus. Sanitetsforeninga gikk i bresjen for bygginga, men lokalbefolkningen bidro med både dugnad og gaver. Sykehuset i Orkdal var det fjerde i landet som ble startet av Norske Kvinners Sanitetsforening. Først ute var Kristiania i 1903, så kom Røros Pleiehjem i 1905 og Meldalen Pleiehjem i 1908. Orkdal sykehjem, som ble navnet fra starten av, ble innviet i 1909. Med årene ble Orkdal sykehjem et stort lokalsykehus og et viktig helse- og velferdstiltak for distriktet.

En tredel av pasientene på sykehuset hadde tuberkulose. I begynnelsen var sunt kosthold og hvile det sentrale i pleie av tuberkulosepasienter. Noen av de tuberkulosesyke barna ble på sykehuset et par–tre år, og de som jobbet på sykehuset, ønsket at disse barna skulle trives best mulig. Det var tillatt med overnattingsbesøk av venner og familie, og personalet sørget for litt skoleundervisning. Bygdefolket ga bøker i gave til sykehuset, og etter hvert fikk man et ganske bra bibliotek.

På 30-tallet fikk sykehuset en moderne operasjonssal.

I 1973, etter mer enn 60 års drift, ble sykehuset overtatt av det offentlige. Først var det fylket som overtok, og senere var det staten gjennom Helse Midt-Norge. Fra 1. januar 2003 ble Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus en del av Universitetssykehuset i Trondheim og fikk navnet St. Olavs Hospital – Avdeling OSS. For å være mer tydelig på hvor på kartet de befinner seg, bruker de Orkdal Sjukehus i daglig omtale.

I våre dager har det ved flere anledninger blitt reist debatt rundt dette sykehuset. Blant annet har det blitt diskutert om fødeavdelinga ved sykehuset skal legges ned eller bestå, og hvilke områder som skal høre inn under sykehuset. Se innlegg i avisene Tidens Krav fra Nord-Møre, og Adresseavisen.

Tankekors: Hvorfor skaper debatten omkring nedleggelse av fødeavdelinga så stort lokalt engasjement? Hva tror du det ville det bety for lokalbefolkninga om denne avdelinga ble nedlagt?