Flyfoto over Namsos (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Sykehuset Namsos

Sykehuset Namsos var ferdig bygd i 1848, bare tre år etter at Namsos by var grunnlagt.

Sykehuset Namsos sto ferdig bygd i 1848. Sykehuset sto først på Alhusstrand, men ble i 1888 flyttet derfra til dit det står i dag. Sykehuset bestod av en ganske beskjeden tømmerbygning, og fra denne grunnstammen har det nåværende sykehuset utviklet seg.

Rundt 1900 hadde sykehuset 211 pasienter årlig, og i 1907 var tallet fordoblet. Da var institusjonen helt sprengt, og det var nødvendig med utvidelser. Sykehuset kjøpte opp omkringliggende tomtearealer, og det ble utvidet i flere omganger. Begrunnelsen som ble gitt, var at sykehuset var gammeldags med dårlige lysforhold og dårlige hygieniske forhold. I 1913 sto et moderne, 4-etasjes sykehus ferdig, og på 30-tallet ble det planlagt flere utvidelser. Et nytt bygg ble planlagt åpnet i 1944, men på grunn av krigen ble dette forsinket. Da Namsos ble bombet i 1940, evakuerte sykehuset pasientene til husmorskolen i Overhalla. Sykehuset ble ikke ødelagt av bombene, og pasienter og ansatte flyttet tilbake i juni 1940.

I 1952 hadde sykehuset fått fem spesialavdelinger: kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling, øre-nese-hals-avdeling, øyeavdeling og røntgenavdeling. I alt hadde sykehuset 350 senger.

I dag er sykehuset et moderne sykehus med mange ulike enheter og avdelinger.

Kilder

Oppgaver

Relaterte nettressurser