Tabu og nakenhet

Hører til Hygiene

Det offentlige i folkebadene sto i sterk kontrast til tabu-forestillingene rundt det å være naken som fantes i mange hjem.

I folkebadene lærte man å kle seg naken foran fremmede mennesker, og barn lærte voksne kropper å kjenne på en mer direkte måte enn det som var vanlig i hjemmene. Det var ikke vanlig at barn fikk se foreldrene sine bade hjemme. En av informantene til boka Veit og gate forteller det slik: ”vi fant det no litt interessant og da, vet du, for det va jo både yngre og eldre der da, så vi kunn no vær litt sånn…ja, nysgjerrig på det og da, vet du.” Det var litt opplysning i det, sier en, for ”du vet, alt va jo tabu ellers.” En annen informant til den samme boka sier at de aldri så foreldrene bade hjemme, og ” Du kan tru vi spekulerte mange gonger åssen eit vakse menneske såg ut.”[1]

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ingar Kaldal: Veit og gate 1997, s. 320

Kilder

Relaterte artikler

Veiledere