Potetopptaking (FTTF.085773)

Potetopptaking 1949-1950. Eier: Trøndelag Folkemuseum

(Trykk på bildet for full størrelse)

Poteten

Hører til Kosthold

I dag er det vanskelig å tenke seg norsk tradisjonsmat uten poteter, men egentlig er ikke dette en gammel grønnsak i landet vårt. Poteten ble innført til Norge på 1700-tallet, og ble vanlig blant folk flest i løpet av første halvdel av 1800-tallet.

Det var prestene som først prøvde å få folk til å begynne å dyrke poteter, men det ble ikke noe gjennombrudd for dyrkinga før etter 1809. Poteten hadde mange fordeler framfor korn: Den inneholdt C-vitaminer, den ga større og sikrere avling, og den kunne vokse nesten over alt. Slik ble den veldig viktig på de små husmannsplassene.

Til tross for at poteten er forholdsvis ny i landet, har den blitt en sentral ingrediens i norsk kjøkken og tradisjonsmat. I Rennebu var det soknepresten Parelius som introduserte poteten i 1793. Det var ingen enkel jobb å overbevise folk om at poteten var noe å satse på, men da det viste seg at den ga gode avlinger også i "storklenåret" 1812, var det mange som ville anlegge potetåker. I jordbrukstellinga for 1835 hadde mange i området satt mye potet. De nye grønnsaken skapte en ny matsituasjon, og hindret sult. Selv om det var mange faktorer som spilte inn her, skjøt folketallet i Rennebu fart samtidig som potetdyrkinga gjorde det.