Valentine Smith

Valentine Smith 1918. Bildet er hentet fra Trondheimsbilder.no med tillatelse. Eier: Universitetsbiblioteket i Trondheim

(Trykk på bildet for full størrelse)

Valentine Smith - jordmor

Valentine Smith var utdannet jordmor og hadde et eget fødehjem i huset sitt i Trondheim. Etter at E.C.Dahls Stiftelse sto ferdig, arbeidet hun der som leder og som jordmor. I sitt eget hjem i Munkegata 11 innredet jordmor Valentine Smith i 1898 et fødehjem med fire sengeplasser. Jobben hennes bestod både i å ta imot babyene og å gi mora barselhjelp i et par uker etter fødselen.

Helt fra 1860 hadde det vært vanlig med håndskrevne fødejournaler etter faste mønster. Valentine Smith skrev også slike. Hvert år ble fødsler og fødslenes forløp innrapportert til "stadsfysikusen" i byen. I journalene sto det hvem kvinnen som fødte var, hvor gammel hun var, og hvor hun kom fra. Det sto også om hun var gift eller ikke. Videre sto det i fødejournalen hvilken tilstand de fødende var i da de kom inn til henne, etter utvendige og innvendige undersøkelser, hvordan fødselen forløp, og hvordan kvinnen hadde det etterpå mens hun lå i barselseng. Fra 1898 til 1900 tok Valentine Smith imot 42 barn. De fleste av disse ble ikke født på fødehjemmet, men i private hjem. I tillegg til Valentine var det ca. 20 andre jordmødre også i byen, men Valentine Smith var spesiell fordi hun hadde fødeklinikken.

Av hjelpemidler hadde Valentine trolig disse: saks, nål, tråd og forbindingssaker, sølvkateter, flaske med opiumsdråper og jordmorstetoskop.
 
Da E.C.Dahls Stiftelse sto ferdig i 1908, ble Valentine Smith den første forstanderinnen der. Hun jobbet ved stiftelsen til hun gikk av i 1938. Da hadde hun jobbet som jordmor ved Stiftelsen i 30 år.