Tukthuset i Kongens gate

(Trykk på bildet for full størrelse)

Utbygging av omsorgsinstitusjoner i Trondheim

Kongen sendte i 1277 donasjonsbrev på tomt til Nidaros kirkes spital. Med utgangspunkt i dette ble Mariaspitalen på Vollene etablert, og i 1590 endret dette navn til Trondhiembs Hospital. Nå fikk denne institusjonen i hovedsak ansvar for spedalske og andre med smittsomme sykdommer. I 1607 kom St. Jørgens Hus, og det ble også plassert inn i dette systemet.

På 1600-tallet hadde Trondheim by allerede Hospitalet og St. Jørgens Hus, og nå fikk de også Tukthus, Barnehus, Fattighus og Dårekiste. I denne perioden begynner kirke og stat i Europa å bygge ut store allmennhospitaler for syke og omsorgstrengende. I Danmark-Norge velger man en annen løsning: I stedet for store institusjoner får man her flere små institusjoner som til sammen løser de problemene som allmennhospitalene i Europa løser. På Fattighuset og Tukthuset ble de ”uverdige trengende” plassert, og Dårekisten var for farlige sinnslidende. Tukthuset, eller Tukt- og verkenhuset som det het, var opprinnelig ikke tenkt som en straffeanstalt. Ordet tukt betyr oppdragelse, og verken er tysk og kommer av å virke. De innsatte ved Tukt- og verkenhuset skulle altså bli oppdratt og få en yrkesutdanning. For å unngå tigging på dørene finansierte byens borgere dette arbeidshuset med små bidrag. Livet til en gutt i verkenhuset er godt beskrevet av Kristian Kristiansen i boka om Adrian Posepilt.

På 1700-tallet fikk byen mange nye omsorgsinstitusjoner. Hvem som fikk plass de ulike stedene, kom an på hvilken plass man hadde i samfunnet. Noen av de nye institusjonene var stiftet ved at rike byborgere ga deler av formuen sin til omsorg for trengende. En av disse, Thomas Angell, donerte ved sin død i 1767 tre tønner gull, noe som ville tilsvart et milliardbeløp i dag, til omsorgstrengende i Trondheim. Thomas Angells Stuer var i drift fra 1770, og Thomas Angells Hus ble innviet i 1772. Da hadde huset plass til 16 personer, og etter ombygginger i 1860 og 1904 var det plass til 80 personer der. De privilegerte som fikk omsorg i Thomas Angells Hus, representerte det øverste borgerskapet i byen. På trinnet under dette finner vi Thomas Angells Stuer, St. Jørgens Hus og Hospitalet. I alle disse institusjonene var det nødvendig med presteattest om god vandel for å komme inn. Nederst i omsorgsvesenet på 1700-tallet var Fattighuset. Her kunne også de som ikke hadde noen presteattest, komme inn.

Kilder