FTT,035574

(Trykk på bildet for full størrelse)

Meierier

De første trønderske meieriene kom på store gårder som Sundnes, By på Steinkjer, Mo i Levanger, Rein i Rissa og Austrått på Ørlandet.

I startfasen brukte mange av dem fagfolk fra Sveits, men i 1869 opprettet Selskabet for Norges Vel meieriskole på Rein i Rissa. Skolen var i drift til 1889, og utdannet til sammen 74 elever fra Trøndelag og Møre. En av de første som ble utdannet herfra, var Marie Reitan fra Ålen. Hun reiste rundt i hjembygda og ga veiledning i smørproduksjon etter ”dansk metode”, og bidro til å fremme et høykvalitetssmør som Ålen ble kjent for.

Fra storgårdsmeieriene og meieriskolen ble det spredt kunnskap om hvordan melk og melkeprodukter måtte behandles for å få en best mulig pris. For å sikre en god hygiene ble det foretatt jevnlige kontroller med de fjøsene som leverte melk til meieriene.

Den meieritekniske revolusjonen begynte med separatoren. I Trøndelag kom den første separatoren til Steinkjer meieri i 1883. Også andre deler av produksjonen ble mekanisert, bl.a. ble det konstruert dampdrevet mysostrører og mekanisk vaskeapparat for melkespann. Det kom også nytt kjøleutstyr og nye apparater for pasteurisering av melk.

Etter hvert ble det opprettet fellesmeierier som var eid av flere bønder i fellesskap. Det var innenfor meierisektoren at samvirketanken slo gjennom. Trøndelags første kooperative meieri kom i gang på Leren i Levanger i 1869. Flere bygder fulgte, og i 1880 var 16 meierier i drift i Trøndelag.

Meieriene tok hånd om både foredling og salg av melk og melkeprodukter. Foredlingen var oppgaver som kvinnene i husholdningene tidligere hadde hatt.

Kilder