Statistisk sentralbyrå - statistiske oversikter

Allerede på 1700-tallet fantes det offisiell statistikkproduksjon, den gang av dobbeltmonarkiet Danmark-Norge. Etter at Norge inngikk union med Sverige i 1814, ble statistikken lagt til Finansdepartementet og i 1846 til Departementet for det Indre. I 1876 ble tabellkontoret skilt ut som en egen institusjon, Det Statistiske Centralbureau.

I forbindelse med 100-årsjubileet for Grunnloven i 1914 ga SSB for første gang ut en publikasjon med formål «at sammenstille de vigtigste statistiske opgaver over Norges befolkningsforhold, næringsliv ni. m. for en længere aarrække til belysning av landets utvikling i de forskjellige retninger» (Statistiske oversikter 1914).

Slike sammenstillinger har etter dette blitt utgitt  en rekke ganger, disse kan du lese her:

Statistiske oversikter 1914
Statistiske oversikter 1926
Statistiske oversikter 1948
Statistiske oversikter 1958
Historisk statistikk 1968
Historisk statistikk 1978
Historisk statistikk 1994

Kilder