Spedbarnsdødeligheten reduseres

I perioden 1936 til 40 var spedbarnsdødeligheten i Sør-Trøndelag slik at 36 av 1000 levendefødte barn døde før de var 1 år. I Nord-Trøndelag var tallet 42,8.

Det var dårlige år i nord, for allerede i perioden 1941 til 45 var tallet redusert til 33,8, altså 1,3 færre enn i Sør-Trøndelag.

I Finnmark var dødeligheten oppi 75,1 barn under 1 år per 1 000 levendefødte i perioden 1936 til 40, og situasjonen ble ytterlig forverret i krigsårene 1941 til 45 da 83,8 av spedbarna døde.

Samlet kan man si at spedbarnsdødeligheten er betydelig redusert fra 1936 til i dag.