Tuberkulose - endringer i tall

Hører til Tuberkulose

I perioden 1927 til 30 ble det registrert 7206 nye tilfeller av smitteførende tuberkulose i Norge hvert år. Altså ble 7206 mennesker smittet med en alvorlig og ofte dødelig sykdom. Av disse var 531 barn under 14 år.

Fra 1930 til 1946 ble antall nye tilfeller av sykdommen halvert og denne tendensen gjentok seg i perioden 1956 til 60. I løpet av 38 år var antall nye tilfeller pr. år redusert fra 7206 til 817. Det er en betydelig nedgang.

Tuberkulose er ikke utryddet.  I perioden 1986 til 1990 ble 159 nye personer smittet i Norge hvert år. I 2007 er tallet igjen oppe i ca. 250 nye tilfeller årlig, det er en betydelig økning. Hovedårsaken til det er at i verdensmålestokk er tuberkulose fortsatt et stort problem.

I Øst-Europa ser man stadig oftere at tuberkulosebakteriene er blitt resistente.

Kilder

Oppgaver

Relaterte nettressurser