Sykehusreformen 2002

I 2002 fikk vi en sykehusreform som blant annet innebar at Staten overtok eierskapet av sykehusene fra fylkeskommunene.

Landet ble delt inn i helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør, Helse Øst. Helse Sør og Helse Øst ble slått sammen til et nytt helseforetak i juli 2007.

Helse Midt-Norge består igjen av fem ulike deler. Dette er Rusbehandlingen Midt-Norge, Helse Sunnmøre, Helse Nord-Trøndelag, HEMIT (Helse Midt-Norge IT) og St. Olavs Hospital.

Under disse fem finner vi de ulike lokale sykehusene og andre helseinstitusjoner. Helse Nord-Trøndelag består i hovedsak av Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, Distriktspsykiatrisk Senter Kolvereid og Distriktspsykiatrisk Senter Stjørdal.