Waisenhuset

(Trykk på bildet for full størrelse)

Waisenhuset i Trondheim opprettes i 1719

Mange barn ble foreldreløse i den store epidemien som fulgte krigen i 1718, derfor ble det opprettet et barnehjem - waisenhus - for de mange barna som ellers var henvist til å tigge på gata.

Etter svenskenes beleiring av Trondheim i 1718 brøt det ut sykdom blant soldatene som også spredte seg til lokalbefolkningen. Det er gjettet på at den sykdommen som gikk var dysenteri og antagelig også flekktyfus - også kalt krigstyfus eller tyfus. Flekktyfusen rammer oftest voksne og følger ofte i soldatenes fotspor. En følge av at epidemien rammet mange voksne var at mange barn ble foreldreløse. Bymyndighetene i Trondheim opprettet i 1719 Waisenhuset, et barnehjem for "de mange fattige far- og morløse barn, som efter den store sykdom og død som da inntraff, gikk venneløse og forlatt omkring på gatene og betlet sitt brød". Det nye waisenhuset ble bygd ved Domkirka i 1772 for penger fra Thomas Angells legat.