Leksikon på nett

Etter hvert finnes det mange gode og ikke mist tilgjengelige leksikon på Internett. Noen er nettutgaver av tidligere bokverk: det betyr at det er et forlag og noen forfattere som står bak innholdet i leksikonet. I dag blir det stadig mer vanlig at man ønsker at alle skal få bidra med sin kunnskap til fellesskapets beste. Et godt kjent eksempel på dette er Wikipedia, der alle kan bidra med sin kunnskap i databasen.