Klassebilde fra Klæbu seminar (Ingressbilde)

Lærerstudenter 1872-74

(Trykk på bildet for full størrelse)

Klæbu seminar

Hører til Yrkesutdanning

Klæbu seminar ble opprettet i 1839. Med seminaret fikk lærere i Trøndelagsområdet bedre utdanning, og i tillegg ble også statusen til lærere i bygdesamfunnet hevet.

Noe av det viktigste i skoleloven av 1827 var at den siktet mot bedre utdannede lærere. Det ble påbudt oppretting av seminarer i alle stift for utdanning av kirkesangere og lærere ved fastskolene. I Trøndelag fikk man altså det første seminaret på Klæbu i 1839. Også andre steder ble lærerseminarene lagt til bygdene. Det var flere grunner til det. En av grunnene var at det var færre fristelser for ungdommene på bygda. Men viktig var selvfølgelig også at det var den billigste løsningen, samt at Norge fortsatt var et bondesamfunn hvor flesteparten av befolkningen bodde på landet. Det første kullet som ble uteksaminert fra Klæbu, var på tolv kandidater. Flere var godt voksne, og gjennomsnittsalderen var så høy som 24 år.

Lærerkallet
Det ble sett på som et kall å bli lærer i allmueskolen. Man jobbet hardt for å komme så langt som til lærerseminaret. Dette fordi det var vanskelig å få muligheten til videre skolegang utover de ukene man gikk i allmueskolen. Av de som ble uteksaminert fra det første kullet, hadde halvparten økonomisk støtte fra hjemkommunen. Samtidig var lærerseminaret en mulighet til å følge en annen vei enn den man kom fra. Evnerik ungdom hadde også muligheten til å komme seg oppover på samfunnsstigen. Det hadde ikke vært så mange muligheter for de som vokste opp på bygda. Tidligere kunne man velge underoffiserskolen om man ønsket å komme seg ut, men nå kom også lærerseminaret som et godt alternativ. Eksempler på evnerik ungdom som valgte Klæbu seminar, er Eilert Snekkvik fra Hitra, Ole Vig fra Skatval og Anders Kirkhusmo fra Ålen.

Klæbu seminar ble i 1892 flyttet til Levanger og var utgangspunktet for det som ble Lærerskolen i Levanger, og som i dag er en del av Høyskolen i Nord-Trøndelag. 

Kilder