Innsamlere av talldata og produsenter av statistikk

Det er et stort marked for bedrifter og institusjoner som samler og bearbeider talldata i Norge i dag. Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet, mens andre aktører dekker mindre områder (nisjer) eller fagområder.

Noen av dem som samler inn og behandler talldata er Arbeidstilsynet, Husbanken, Oslo Børs, Norsk og Internasjonal fotballstatistikk og Stiftelsen Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. Utdanningsdirektoratet har ansvar for å publisere statistikk som omhandler grunnopplæringen, mens Samisk samfunnsvitenskapelig database skal samle talldata om dagens samiske samfunnsforhold. Og ABM-utvikling samler inn talldata om besøk og arbeid i arkiv, bibliotek og museum.

Du har kanskje deltatt i meningsmålinger enten av personer som stopper deg på gata, eller som ringer deg opp og spør hva du mener om noe, eller om dine vaner. Dette kan være en markedsanalyse for ulike produkter, eller det kan gjelde dine politiske meninger i en gallupundersøkelse knyttet til oppslutning om et valg eller en spesiell sak. Også disse samler inn og behandler talldata. Slike firma er TNS Gallup og Norfakta.