Trondhjem katedralskole (Ingressbilde)

Foto: ukjent

(Trykk på bildet for full størrelse)

Hvor gammel er Trondheim katedralskole?

Trondheim katedralskole, eller Scola Catedralis Nidrosiensis som er det opprinnelige navnet på skolen, er Norges eldste skole - det er historikerne enige om. Men når skolen egentlig ble stiftet, hersker det mer usikkerhet rundt. I løpet av 1900-tallet feiret skolen en hel rekke jubileer. Og ingen av dem var basert på det samme opprinnelsesåret.

Jubileer
I 1980 feiret Trondheim Katedralskole sitt 950-årsjubileum. Da hadde skolen blitt 122 år eldre bare på de siste 28 årene. Ved jubileet i 1952 var nemlig utgangspunktet at skolen var blitt opprettet i 1152-53, og den feiret da sitt 800årsjubileum. Hvis vi går enda lenger tilbake, til 1917, feiret skolen 700-årsjubileum.Dette høres kanskje rart ut, men det har ikke vært enkelt å finne ut når skolen ble etablert. Dette fordi det er avhengig av hva slags definisjon på skole man legger til grunn, og hva slags kilder som har vært tilgjengelige.

1217
700-årsjubileet i 1917 er det eneste jubileet som knytter seg til at skolen blir nevnt i en kilde. Skolen blir nevnt første gang i Håkon Håkonssons saga. I den kan man lese at noen dager etter kong Inge Bårdssons død den 23. april 1217 ble det holdt tingsamling i kongsgården, og birkebeinere, bymenn og bønder ville ha Håkon til konge. Han var da bare en gutt og var "i skole oppe ved Kristkirken" [1]. Men denne kilden viser bare at skolen allerede var etablert, så 1217 er nok ikke året for skolens etablering.

1152-53
1952-feriringa ved katedralskolen tok utgangspunkt i opprettelsen av Nidaros erkebispesete. Nå var nok ikke dette en feiring av selve skolen, men heller det faktum at opprettelsen av erkebispesetet førte til en sentralisering av skolevesenet. Katedralskolene i Trondheim, Oslo og Bergen ble nå lagt under samme myndighet. [2]

1030-1100
Utgangspunktet for feiringa i 1980 var at man satte stiftelsesåret til 1030. Rolf Grankvist skriver at det årstallet 1030 referer til, var helgenkåringen av Olav Haraldsson til Olav den hellige, som skal ha skjedd i august 1031. For at en slik helgenkåring skulle være kirkelig korrekt, skulle det være gregoriansk sang ved kåringen. De som skulle synge måtte ha opplæring i gregorianikk, og det har sannsynligvis da vært sangøvelser i forkant av helgenkåringen. Grankvist skriver "Vi kan vel under tvil akseptere at det kan ha eksistert en 'scola' i betydningen sangskole på 1030-tallet, men det er mer enn tvilsomt å starte norsk skolehistorie her." [3] Det tok nok likevel tid før presteutdanninga, som var katedralskolenes hovedoppgave, kom i gang. Ifølge professor Jørn Sandnes skjedde dette tidligst i 1080-åra.

Det virker som sannsynlig at det i hvertfall fantes en grunnutdanning i Norge i den perioden Olav Kyrre var konge (1066-1093). Man kjenner til et pavebrev til Olav Kyrre hvor paven ba han sende unge menn til Roma for å lære kanonisk rett. For at dette skulle kunne være aktuelt, måtte det finnes en grunnutdanning.

Også Bratberg støtter Sandnes teori om en organisert form for undervisning fra ca 1080. Det er derimot sannsynlig at Katedralskolen som institusjon ble dannet rundt 1152-53 ved opprettelsen av domkapitelet. Ca 1180 er også sannsynlig siden domkapitlene fra 1179 ble pålagt å holde skoler. [4]

[1] Steinar Alsvik (2004): "Jubileum - nå igjen?", s. 16, i Rune Solem (red): Alle skolers mor... Nedslag i Trondheim Katedralskoles historie.
[2] Alsvik: "Jubileum ...", s. 18
[3] Rolf Grankvist (2000): Utsyn over norsk skole. Norsk utdanning gjennom 1000 år, s. 12
[4] Terje T.V. Bratberg (2004): "Nidaros' eldste skolehistorie", s. 40, i Solem (red): Alle skolers mor...

Relaterte kulturminner

Relaterte artikler