Sverresborgen, Trøndelag Folkemuseum

(Trykk på bildet for full størrelse)

Etablering av Trøndelag folkemuseum

Dersom man skal legge ICOMs definisjon av et museum til grunn for å definere museum som fenomen, ble de fleste museene etablert på slutten av 1800-tallet. Museene som ble opprettet på 1900-tallet, startet egne innsamlinger slik som Friluftsmuseene. Et av dem er Trøndelag folkemuseum, der ble det samlet inn bygninger fra Trøndelag.

Trøndelag Folkemuseum ble startet i 1909, da en gruppe trondheimsborgere begynte arbeidet med å samle "karakteristiske typer paa ældre tiders bygningskunst". Det betyr at de samlet ulike bygninger fra Trøndelag og flyttet dem til området rundt ruinene av kong Sverres middelalderborg.

I dag har museet mer enn 60 antikvariske bygninger. De viser trøndersk byggeskikk fra bygd til by, fra fjell til fjære, fra samegammer til trepaléer. Stavkirka fra Haltdalen er fra 1170-tallet, men de fleste husene er fra 17- og 1800-tallet.

Sverresborg Trøndelag folkemuseum har også samlinger av gjenstander, arkivmateriale og et omfattende historisk fotoarkiv.

Trøndelag Folkemuseums nåværende målsetting er mer tilpasset kravene til et moderne museum i dialog med samfunnet. Museet ønsker å være en brobygger mellom fortid og nåtid, mellom generasjoner og kulturer, og har til enhver tid prosjekter og utstillinger som reflekterer dagens samfunn likeså mye som fortida.

Relaterte nettressurser