Midtbyen barnehage

Midtbyen barnehage

Foto: Schrøder

(Trykk på bildet for full størrelse)

Byens Asyl

Hører til Førskolealder

I 1837 vedtok Selskabet de Nødlidendes Venner å opprette Byens Asyl - en pleieskole for små barn i kong Carl Johans stiftelse. Ikke lenge etter ble det opprettet tre nye asyl; Ihlen Asyl, Bakklandet Asyl og Lademoen Asyl. Asylene var et fristed for barn som hadde både en pedagogisk, sosial og en praktisk funksjon.

Selskabet de Nødlidendes Venner
Selskabet de Nødlidendes Venner ble stiftet i Trondheim i 1827 for å "lindre trængende menneskers nød, at forebygge betleri, og at befordre arbeidsomhet og fattige børns skolegang". Selskapet var stiftet av byens velstående borgere - blant annet kjøpmenn, med fruer. Det var basert på frivillighet ved at de velstående bisto med klær, sko og mat til de som trengte det. Selskapets første direksjon, bestående av både kvinner og menn, la fram en liste med navn på 50 kvinner og menn som skulle skaffe opplysninger om mennesker som trengte støtte. Dette gjaldt fortrinnsvis enker med uforsørgede barn og mennesker som ikke kunne forsørge seg selv på grunn av sykdom eller alderdom. Prinsippet til selskapet var hjelp til selvhjelp.

Barneasyl
Etter som fattigkommisjonen i byen fikk større bevilgninger kunne selskapet prioritere andre oppgaver som det offentlige ikke klarte å ta seg av. Den viktigste saken ble da omsorg for barn. I 1837 ble Byens Asyl, Norges første barneasyl, startet. Det fungerte som et daghjem som skulle gi små barn nyttig sysselsetting om dagen og lette foreldrenes adgang til arbeid. Barneasylet hadde flere funksjoner. For det første hadde det en pedagogisk funksjon med oppdragelse, lek og læring. For det andre, en sosial funksjon i det at barna fikk mat, klær og sko. Den tredje funksjonen var av praktisk art og gjorde seg gjeldende på den måten at mødrene ble frigjort slik at de kunne ta seg arbeid i den voksende industrien. I så måte er det er ikke tilfeldig at barneasylene dukket opp omtrent samtidig med de mekaniske verkstedene.

Trondhjems Asylselskap
I 1858 skiftet Selskabet De Nødlidendes Venner navn til Trondhjems Asylselskap. Asylselskapet eksisterer fortsatt og driver i dag flere barnehager i Trondheim. Barneasylene endret navn til barnehager i 1938. 3 av barnehagene er tidligere asyl; Midtbyen, Bakklandet og Lademoen barnehager. Det gamle Byens Asyl heter i dag Midtbyen barnehage og er den eldste barnehagen i landet. Midtbyen barnehage ligger ikke i de samme lokalene som den opprinnelige gjorde, men er i dag plassert i en nærmere 100 år gammel villa i Elvegata helt nede ved Nidelva.

Kilder

Oppgaver

Relaterte nettressurser