Barn leker skole (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Barneasylenes opprinnelse

Hører til Førskolealder

De som var initiativtakere til asylbevegelsen i Norge, hentet inspirasjon og referanseramme direkte fra de engelske asylene. I England var det fabrikkeieren Robert Owen som startet med barneasyl. Owen arbeidet blant annet for å bedre industriarbeidernes og særlig barnas arbeidsforhold, og i 1816 startet han verdens første barneasyl.

I England oppsto det barneasyler som et tiltak for å møte noen av de problemene som fulgte i kjølvannet av industrialismen og av at folk kom flyttende fra landet til byene.

Det første barneasyl
Da Robert Owen startet det første barneasylet i 1816, var det opprinnelig for sine fabrikkarbeideres barn. Owen hadde lagt merke til alle de små barna som ble overlatt til seg selv mens foreldrene deres arbeidet. For å ta vare på barna og for å skaffe seg billig arbeidskraft til fabrikken lot han innrede et stort lokale hvor arbeiderne kunne bringe barna i arbeidstida. Mye av organiseringen i barneasylene gikk ut på undervisning av barna. Det var barn fra 2 år og oppover i asylene, men det var en nedre aldersgrense på 4 år for å kunne ta imot undervisning. I et asyl kunne det være opp mot 200 barn i en gruppe. De tilbrakte dagen i et lokale som kunne likne på et amfiteater med "læreren" på en krakk foran barna.

Barneasyl i Trondheim
Norges første barneasyl ble opprettet i Trondheim i 1837 av Selskabet de Nødlidendes Venner. Selskapet var blitt opprettet i 1827, og i 1833 vedtok selskapet å konsentrere seg om barns velferd og deres skolegang. Tora Grude skriver at det allerede fantes god grobunn i selskapet for idéen om barneasyl dan den ble plantet i Trondheim. Hun skriver videre at det er nærliggende å anta at det var generalkrigskommisær Paul H. Birch som ga selskapet idéen til Trondheims første "Asyl for fattige Småbørn", men det var grosserer Fredrik Bing og hans datter Nikoline Fredrikke som førte an da asyltanken ble satt ut i livet. Det var grosserer Bing som foreslo at Selskapbet De Nødlidendes Venner burde gå inn for å opprette asyler i Trondheim. På den måten kunne en "forbygge den Skade, Børnene lide ved at være overladte til sig selv eller udsatte for den Fordærvelse, som Ørkesløshed, Tiggeri og Omgang med vanartede uundgaaelig medfører". 

Oppgaver

Relaterte artikler