Kart over Trondheim 1813

Prospect af Staden Trondhiem

(Trykk på bildet for full størrelse)

Utbruddet av krigen

Hører til Napoleonskrigene

Det var en stor ulykke for Danmark-Norge å bli kastet inn i Napoleonskrigene i 1807. Tvillingriket kom med som en følge av stormaktspillet mellom Frankrike og England, som hadde vært i krig med hverandre siden 1803.

Den 21. november 1806 utstedte Napoleon dekretet om fastlandssperringen, der enhver handel eller økonomisk forbindelse med England ble forbudt i Frankrike og alle franskokkuperte områder. England svarte raskt: Den 7. januar 1807, sendte de ut en kabinettsordre som forbød all nøytral handel mellom fiendtlige havner. For de statene som var nøytrale ble det en vanskelig situasjon, dette gjaldt Danmark-Norge, Sverige og Portugal.

England skulle knekkes
Napoleon håpet at fastlandsperringen skulle knekke England. Ved at hele Fastlands-Europa avviste engelske varer og skip, håpet Napoleon at England ville gå tom for kapital til å føre krig med. Da regnet Napoleon med at England ville ha to valg, enten slutte fred eller eksportere sine gullreserver. Ved å bruke opp gullreservene ville de rykke grunnen vekk fra sitt finanssystem, noe som ville føre til Englands undergang som handelsmakt. Samtidig ville dette øke avsetningen på franske varer. Men Napoleons planer hadde også sine klare svakheter. England var den viktigste råvareimportøren og en utestengelse ville bli uheldig for flere europeiske land.

Danmark-Norge tvinges med
For de nøytrale betydde fastlandsperringen ødeleggelse av all frakt mellom England og dets motstandere, og kystfarten mellom franske eller Frankrikes allierte havner ble forbudt av England. Napoleon oppfordret Danmark/Norge til å slutte seg til fastlandsperringen. Han truet også med krig om tvillingriket ikke gikk med på Frankrikes side.

Flåteranet   
England forsøkte å forhandle med Danmark-Norge, de var blant annet redde for at franskmennene skulle bruke den dansk-norske flåten som grunnstammen i en ny fransk flåte. Dette kunne bli en utfordring mot det britiske herredømmet på havet. Forhandlingene førte ikke fram, og den 13. august 1807 gikk England til angrep. I begynnelsen av september begynte bombardementet av København og etter fem dagers bombardement overgav byen seg. Den britiske flåten seilte hjem til England i slutten av oktober med tvillingrikenes flåte som bytte. Flåteranet dannet avslutningen på en nesten hundreårig fredsperiode for Danmark-Norge.

Napoleons side
Danmark-Norge var trukket inn i konflikten og inngikk en alliansetraktat med Frankrike den 31. oktober 1807, i det franske slottet Fontainebleu. Der forpliktet de seg til å gå til krig mot Sverige om Frankrike og Russland gjorde det. Da russerne gikk inn i Finland i slutten av februar 1808, førte det til at Danmark-Norge erklærte Sverige krig den 14.mars samme år. Dermed var sjøkrigen utvidet til å bli en landkrig. Norge var nå helt isolert, blokkert fra sjøen av engelske skip og truet fra øst av svenske styrker.