Waisenhusets hage (Ingressbilde)

Foto: Inga Berntsen Rudi

(Trykk på bildet for full størrelse)

Bakgrunnen for Waisenhuset

Hører til Førskolealder

Waisenhuset i Trondheim ble innviet i desember 1734 og ble etablert som en sammenslåing av to tidligere barnehjemsinstitusjoner i byen; Børnehuset og Blåskolen.

Børnehuset
Børnehuset ble stiftet i Trondheim i 1635 og ble opprettet på bakgrunn av en periode med pest og nød som medførte at mange barn ble foreldreløse. Byens myndigheter kunne ikke og ville ikke ha disse barna streifende omkring så de opprettet et barnehjem for foreldreløse gutter. Børnehuset var det første i sitt slag i Norge og var lenge den eneste stiftelsen som kun var for barn. Driften baserte seg på frivillige gaver, legater og innsamlinger.

På Børnehuset ble det lagt forholdsvis stor vekt på utdanning. Guttene skulle blant annet gå på Latinskolen. Gutter fra bygdene kunne bli tatt opp hvis de hadde gode evner til boklig lærdom. Det var også slik at de som ikke hadde gode nok evner til å gå på Latinskolen, likevel skulle lære å regne og skrive dansk. At man hadde en så stor vekt på utdanning, var noe spesielt for Norge. Fokus på skole og utdanning var spesielt vanlig i barnehjem som kirken hadde tatt initiativ til. Barna på Børnehuset måtte også gå runder i byen for å samle inn mat og penger. På grunn av dette ble barna kalt for "posepilter". I tillegg hadde barna et annet tilnavn, nemlig "Blådegne". Dette var fordi de var kledd i blå drakter.

Blåskolen
Blåskolen ble opprettet i 1719 etter en periode med nød og krig med Sverige. Befolkningen var herjet av sykdommer og mangel på mat, og Trondheim mistet 1/5 av befolkningen - ca. 1000 personer. Igjen var dette noe som gjorde barn foreldreløse. Byens øvrighet samlet de barna som ikke fikk plass andre steder, sånn som Børnehuset eller hos fosterforeldre, i et hus de kjøpte for innsamlede midler. Dette huset lå der hvor Waisenhuset nå står. Blåskolen ble åpnet i mai 1719, og i motsetning til Børneskolen var den åpen for begge kjønn. Da den åpnet var det 17 gutter og 8 jenter der. Barna skulle ha klær med sorte oppslag til minne om svenskene som hadde beleiret byen, og det var derfor hjemmet fikk navnet Blåskolen. Også disse barna gikk daglige turer i byen for å samle inn mat og penger.