Waisenhuset

(Trykk på bildet for full størrelse)

Waisenhuset får bedret økonomi

Hører til Førskolealder

Waisenhuset var en sammenslåing av Blåskolen og Børnehuset og ble innviet 28. desember 1734 - på almanakkens barnedag. Det bygget som barna flyttet inn i da var kun en påbygning av den eksisterende Blåskolen på tomten ved Nidarosdomens vestfront. Waisenhusstiftelsen hadde svært dårlig økonomi, men dette ble bedre da stiftelsen ble avsett i Thomas Angells testament.

Waisenhuset hadde hatt dårlig økonomi siden starten og man måtte jobbe hardt for å få endene til å møtes. Det var flere år hvor de måtte ta av kapitalen, noe som medførte bekymring for de som hadde ansvaret for stiftelsen. I tillegg gjorde den dårlige økonomien at det var kummerlige forhold for barna. Alt dette endret seg da Thomas Angell døde i september 1767.

Byen med de milde stiftelser
Trondheim ble kalt for byen med "de milde stiftelser", og dette var særlig gjeldende på 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet Mange av byens rikeste borgere donerte penger og involverte seg i veldedig arbeid. Hans Nissen og Hustrus Arbeidshus hvor fattige kunne få arbeid for å tjene til livets opphold, var et eksempel. Andre eksempler var Samemisjonen, og ikke minst Waisenhusstiftelsen. 

Thomas Angells testamente
Angell var en av Trondheims rikeste - om ikke den rikeste, og etterlot seg en formue på hele 3 tønner gull. Hele hans formue ble testamentert til byens fattige. Waisenhuset skulle etter testamentet få 1/6 av avkastningen på formuen. Dette skulle blant annet brukes til lønn for to lærere for waisenhusbarna, men pengene gjorde også at stiftelsen nå hadde mulighet til å bygge en ny bygning slik at man kunne utvide virksomheten. Det nye huset ble bygget på samme sted som det gamle, men stiftelsen fikk muligheten til å sikre seg en utvidet tomt. Grunnsteinen ble lagt ned i juni 1771 og i oktober 1772 flyttet brukerne inn i det nye huset. Etter påbyggingen kunne Waisenhuset ta seg av flere barn, og i 1778 forsørget Waisenhusstiftelsen for i alt 95 barn. Den bedrede økonomien gjorde også at det ikke var nødvendig å sende barna ut for å tigge hver dag lenger. Fra nå av gikk barna runder i byen kun tre ganger i året i forbindelse med store høytider.

Endring av driften
I 1790 avsluttet man driften av internatet i Waisenhuset. Det ble bestemt at barna skulle plasseres privat hos fosterforeldre, fordi man mente at barna ble oppdratt til latskap i internat. Det tok ikke lang tid før også skolen ble nedlagt. I 1811 stoppet man undervisningen i Waisenhuset, og begynte å leie bort lokalene til forskjellige andre formål. Blant annet holdt både Vitenskapsselskapet og Døveinstituttet til i disse lokalene på 1800-tallet.

I 1862 startet man opp igjen med undervisning av barn som mottok bidrag fra stiftelsen, og skolen holdt på helt fram til 1932 da driften ble avsluttet. Waisenhuset er i dag kontorer for domprosten, pilegrimspresten og andre ansatte ved Nidaros domkirke og domprosti. I tillegg finner man Pilegrimsstuene der som er et møtested for de som har gått Pilegrimsleden til Trondheim.

Kilder