Barn ved Saltøya kuranstalt (Ingressbilde)

barn ved Saltøya kuranstalt

(Trykk på bildet for full størrelse)

Tuberkulose

Hører til Tuberkulose

Tuberkulose er en sykdom som fra midten av 1800-tallet og fram til 1940-tallet var den store folkesykdommen i Norge. Sykdommen ble også kalt for den hvite pesten eller tæring, og hadde høy dødelighet.

Rundt 1900 døde ca 7000 mennesker årlig av tuberkulose. I Norge er et få som får tuberkulose i dag, men det er fortsatt mange mennesker som dør av denne sykdommen, blant annet i Afrika og Øst-Europa. Hvert sekund smittes en ny person i verden med tuberkulose.

Tuberkelbakterien
De fleste som får tuberkulose får lungeturberkulose, men sykdommen kan også angripe hud, ben og ledd. Det er tuberkelbakterien som forårsaker tuberkulose. Det er en bakterie vi kan få gjennom det vi kaller for dråpesmitte; hvis noen som er syk hoster, nyser eller spytter så blir bakterien sendt ut i rommet. Smittefaren var størst der boforholdene var dårligst, og verst var det i byene, hvor mange mennesker bodde tett på hverandre. De fleste som ble syke var unge mennesker.

Pleiehjem
I Norge ble det opprettet mange pleiehjem og sanatorier for behandling av tuberkulose. Det var viktig å flytte smittede vekk fra familiene deres for å unngå smitte. Disse hjemmene lå som oftest ute på landsbygda eller ved kysten, fordi man mente at frisk luft var viktig for å bli frisk. Både barn og voksne som var på pleiehjem kunne dermed være borte fra familiene sine i flere år. I dag får alle barn vaksine mot tuberkulose - BCG-vaksinen.

Kilder