Lesetime på Klæbu blindeskole (FTTF.079588)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Blinde

Hører til Døve og blinde

På 1800-tallet hadde de som var blinde det svært vanskelig. De fleste blinde ble gjemt bort for offentligheten, og de var avhengige av å bli forsørget av familien. Men utover på 1800-tallet økte bevisstheten og ønsket om selvstendighet, godt hjulpet av opprettelsen av spesialskoler både i Kristiania og nordenfjells.

Helt fram til på begynnelsen av 1900-tallet kunne blinde bli "solgt" på en slags omvendt auksjon. Siden blinde ikke kunne klare seg selv, og måtte forsørges av familien, kunne familien bestemme at den blinde skulle settes bort eller selges på auksjon. De som var villige til å brødfø den blinde for minst betaling, fikk "tilslaget".

Skoler
De nye blindeskolene som kom på slutten av 1800-tallet bedret til en viss grad de blindes situasjon. I det minste fikk de blinde et håp om at de skulle kunne bli selvstendige og få bedre rettigheter. Blindeinstituttet i Kristiania ble åpnet i 1861. I 1886 kom det blindeskole også nordenfjells. Den nordenfjelske blindeskole ble lagt til Gløshaugen og var den første skolen som holdt til i det området som i dag tilhører NTNU. Senere ble skolen flyttet flere ganger; først til Klæbu hvor det var blindeskole mellom 1893 og 1912, og fra 1912 var blindeskolen tilbake i Trondheim som Dalen blindeskole. Dalen blindeskole hørte til i en bygning som i dag tilhører Dronning Mauds Minne, Høyskole for førskolelærerutdanning.

Organsisasjon
I 1900 ble den første organisasjonen for blinde dannet. Det var sju tidligere elever ved Klæbu blindeskole som tok initiativet til en hjelpeforening. Den 1. september gikk de den 6-7 mil lange veien fra Trondheim til Klæbu og den 2. september ble "De Blindes Selvhjælpsforening" dannet. I 1909 skiftet foreningen navn til Norges Blindeforbund.

Norges Blindeforbund er i dag Norges eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Av de viktigste kravene er rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form. Blindeforbundet har i løpet av sin nesten 100 år gamle eksistens gjort mye for blindes rettigheter og for tilgjengelighet.

Kilder

Oppgaver

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser