Tannlegekontor

Interiør fra tannlegekontor i gamle dager

(Trykk på bildet for full størrelse)

Tannleger

Trondheim fikk i nasjonal sammenheng tidlig sin første tannlege. Louis Jahn fikk i 1848 sitt kongelige papir på at han hadde rett til å praktisere som tannlege i Trondheim.

Trondheims første tannleger
Louis Jahn var dansk, utdannet farmasøyt og kom til byen med et dansk teaterselskap. Han hadde gått i lære i Berlin. Han bisto legene som spesielt sakkyndig, men de motarbeidet sterkt at han skulle få lov til å drive egen virksomhet, da de var redde for at han skulle gå legene i næringen. Tannoperasjoner var legenes felt. Men han fikk sin autorisasjon, riktignok med klare begrensninger. Louis Jahn døde i 1871.

Hans sønn Chr. Fr. Jahn åpnet praksis i 1865 og rådet grunnen alene i det nordenfjelske Norge helt ut i 1890-årene. Han måtte ha hatt en enorm praksis. I hans opptegnelser fra år 1900 står det at han til da hadde trukket 803 978 tenner foruten 35 000 på ubemidlede og at han i samme tidsrom hadde satt inn 523 998 tenner - og hadde slik på en måte gjenopprettet skaden et stykke på vei!

I 1889 fikk Jahn konkurrenter, tre unge tannleger slo seg ned i byen. Det var Eyvind Arentzen, Axel Christopphersen og Otto Ottosen. Disse tre ble i 1893 enige om ”kontraktmæssig opprettede minimalpriser”, da det var vanskelig for tannlegene å få betaling – det var starten på en tannlegeforening. Det Trondhjemske Tandlægeforbund ble stiftet i 1896.

Tannråten herjet ufortrødent i norske folks tenner, og man hadde nærmest verdensrekord i tannsykdommer. Tannlegene slo seg ned i byene og tettstedene og kjempet i samlet flokk. Av og til ble det organisert "ekspedisjoner" ut i bygdene. 

Kilder: Hugo Dalaker m. fl. (red.) 1993: Sør-Trøndelag Tannlegeforening, en hundreårsberetning 1893-1993 og Finn Roth (red.) 1984: Quo vadi§, fylkeskommunal tannhelsetjeneste/ folketannrøkta i Sør-Trøndelag 25 år.

 

Kilder

Oppgaver

Relaterte artikler