Kalvskindets skole (Ingressbilde)

Jenter og gutter ble holdt atskilt i skolegården.

Foto: Erik Olsen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Kalvskinnet skole i Trondheim

Hører til Barnetrinnet

Kalvskinnet skole i Trondheim var en mønsterskole med et utdanningstilbud for en ny tid. Når det gjelder perioden etter 1860, så forteller de omfangsrike mursteinsbygningene om skolearkitektur etter tysk mønster. Disse bygningene representerer et enormt løft for de folkevalgte.

Skole for en ny tid
De skulle bygge en skole for en ny tid og for et samfunn i vekst. Her finner vi uværsskur og inngjerdet skolegård. Skolen hadde også skolebad, slik at elevene kunne få et bad hver tredje uke. Bygningen var ofte forsynt med sentralfyr og ventilasjonsanlegg. Utvendige trapper med prestisjeoppganger også typisk for disse skolebyggene. Det samme er de lange korridorene langs de dystre klasserommene med høye steinvegger. Samtidig flommer lyset inn gjennom de høyreiste vinduene.

Kalvskinnet skole
Her trekkes Kalvskinnet sole i Trondheim fram som et eksempel på en slik "nymotens" skole. Denne skolen sto ferdig i 1887, to år før folkeskolelova kom, og den hadde 24 klasserom inklusive en egen sangsal. Dessuten hadde skolen spesialrom for fysikk, tegning og håndarbeid. Det var også gymnastikksal i en egen bygning. Denne skolebygningen vakte oppmerksomhet langt ut over Norges grenser på slutten av 1800-tallet.

Renhold
Den nye tid var også kommet når det gjaldt renhold i skolen. Inntil 1860 hadde lærerne i Trondheim vært ansvarlig for renhold av sine klasserom. Det skulle etter reglementet vaskes tre ganger i året og feies "når det ble alt for galt". Fra 1889 fikk skolens tjener eller vaskekone ansvaret for vask av golv og trapper. De skulle nå lovmessig vaskes 16 ganger i løpet av skoleåret. En ny tid var dermed også kommet når det gjaldt hygiene og helse i den norske skolen.

Kilder