Kvinner i industrien

Tidligere ble mat, klær og tekstiler bearbeidet av kvinnene i hjemmet. De fabrikkene som etterhvert overtok framstillingen av slike varer, fikk en klar overvekt av kvinnelige arbeidere.

Det gjaldt spesielt tekstil- og bekledningsindustrien og nærings- og nytelsesmiddelindustrien. På hermetikkfabrikken Trondhjems Preserving Co. var det i 1909 i alt 121 personer. 92 av dem var kvinner. Ellers fantes det flere bryggerier i Trondheim med Aktiebryggeriet og E.C. Dahls som de største, bakerier, margarinfabrikker, dropsfabrikk, gjærfabrikk, kjeks- og knekkebrødfabrikk og sjokoladefabrikk. Mange av disse fabrikkene lå i arbeiderstrøkene i Ila og på Lademoen. Innenfor bekledningsindustrien var det skotøyfabrikkene og kåpefabrikkene som sysselsatte flest kvinner.

Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) Kap. 2, del 2, side 2.7

Kilder