Dalen blindeskole (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Blindeskolen på flyttefot

Hører til Spesialskoler

På grunn av dårlig økonomi vedtok staten at blindeskolen skulle flyttes til Klæbu, som et midlertidig sted mens man ventet på midlene fra Thoning Owesens testament. Skolen startet opp i Klæbu i 1893, men ble der mye lenger enn forventet. Først i 1912 flyttet Den nordenfjelske blindeskolen til Dalen prestegård i Strinda.

Økonomiske vanskeligheter
Gabriel Stabell var ingen økonom, og selv om han skjøttet økonomien så godt han kunne, vokste stadig underskuddet og det kunne gå lang tid uten at lærerne fikk lønningene sine. I 1890 måtte departementet betale skolens varegjeld som var på hele 2960 kroner, og det ble sagt klart fra at slike overskridelser ikke ville godtas i fremtiden. I løpet av første halvdel av 1890-tallet ble de økonomiske vanskelighetene stadig verre, og staten måtte overta skolen for egen regning hvis den skulle bestå. Etter at lærerseminaret hadde flyttet fra Klæbu til Levanger, sto lokalene i Klæbu ledige. Ny skole skulle bygges for pengene fra Owesens testament, men etter nyttår 1893 ble det vedtatt å flytte skolen til Klæbu for en periode.

Klæbu
Årene i Klæbu skal ha vært svært spesielle - både for elever og lærere. Det var en overgang å flytte fra byen og ut til en skole som lå isolert til. Skolen ble dermed et samfunn for seg selv. De store friarealene gjorde at det var mye å finne på både sommer og vinter, og mange fikk venner i bygda. Likevel var det slik at lærerne nesten alltid var sammen med barna. De fleste elevene som omtalte skoletiden ved Klæbu i ettertid, husker den med stor begeistring. Det var nok, som det alltid er, noen som ikke hadde det så greit, men også de understreket at det var noe spesielt med Klæbu. Fra begynnelsen lå elevtallet i Klæbu rundt 60, men vokste til 70 elever rundt århundreskiftet.

Dalen
Legatstyret som var opprettet etter Owesens testament, hadde forhørt seg om kjøp av Dalen kapellangård ved Strinda allerede før man visste hvordan den nye skoleordningen i 1905 kom til å bli. Sommeren 1905 betalte de 60 000 kroner for prestegården med bygninger og 200 mål jord. Likevel skulle det fortsatt gå mange år før man begynte å bygge - først sommeren 1912 var endelig skolen klar til å ta imot elever. Det var elever til den mannlige yrkesskolen og barna fra det nordenfjelske Norge som skulle gå på Dalen. På Dalen ble skolen i mange år - fram til 1975. I dag holder Dronning Mauds Minne som er høyskole for førskolelærerutdanningen, til på Dalen der blindeskolen lå.

Kilder