barn

(Trykk på bildet for full størrelse)

Bolignød og trangboddhet i mellomkrigstida

I heftet «Barndom i Trondheim 1920-1940» har Berit Gullikstad samlet mange kilder om hvordan det var å vokse opp i mellomkrigstida. Der fins både intervjuer og mye statistisk materiale som kan brukes til å fylle ut stoffet her.

Der finner vi blant annet stoff som viser at det i 1930 var i alt 1101 ett-roms leiligheter uten
kjøkken i Trondheim. 2153 leiligheter hadde ett rom og kjøkken, og 4207 hadde to rom og kjøkken. 2516 tre rom og kjøkken Til sammen var det 13092 boliger i byen.

Her er utdrag fra et par av intervjuene. Setningene er nedskrevet akkurat slik de ble fortalt. Du kan finne mer stoff i heftet, som du får på Trøndelag Folkemuseum, Sverresborg. Der er også intervjuene oppbevart.

En mann som er født i 1932 forteller om leiligheten der han vokste opp i Ulstadløkkveien. Den var på to rom og kjøkken:

- Kjøkkenet ble brukt da som spiseplass, for dem gikk itj på stua og spist middag. Å nei, på kjøkkenet.. vær så god på kjøkkenet! ... Og der ble det vaska opp og der ble det bakt og der ble det banka fesk og der ble det skrapa fesk og.. ja, ailt ble utført der.


- kjøkkenet ble brukt som oppholdsrom? -Ja, gjerne som oppholdsrom også. For der va lyset som regel.. skarpt lys.. lyspæra og det og varmar som regel.
- hvordan var soverommet? -Soverommet va itj nå minder enn stua. det va firkantig for så vidt, og det va mot gårdn te oss da. Og der va det jo ei storseng hvor dem lå i da, og så va det jo skuvsenger da og forskjellig greia rundt da hvor vi resten lå i da. Og det.. te at en liksom havna da i skuvsenga med den nærmesten da. Og det vart jo.. vi låg jo to og to.
-Var det sengeplass til alle der? -Ja, vi lå jo to og to, vet du, så det gikk som regel oppå hverainner, vet du.

Ei jente som ble født i Ila i 1895, hadde 9 søsken. Tre av dem døde, men resten vokste opp. Da hun ble spurt om hun og søskenene lå flere i samme seng svarte hun:

- Ja, visst gjorde vi det. Vi hadde skuvseng. Og der låg no minste barnet da og dem sjøl. Og så var vi nå tre jenta som låg i en seng som vi drog ut så den vart no litt brei da. Og kanskje dæm låg i feltseng og sånt da. Men det der var no så alminnelig i den tida det.

Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) Kap. 3, del 3, side 3.5