Paleografi - skrift som kilde

Paleografi er en teknikk historikeren bruker til å tolke gammel bokstavskrift. Den handler om hvordan fortidas skriftarter har utviklet seg og kan forstås.

Paleografien har utviklet seg av diplomatikken.  Det er en historisk hjelpevitenskap som har til hensikt å vurdere diplomer som historiske kilder. I norsk terminologi brukes diplom synonymt med middelalderbrev. Den overveiende del av de norske middelalderbrevene har da også et rettslig innhold.

Den paleografiske teknikk eller metode tyder skrift på papyrus, pergament, papir o.l., dessuten skrift på potteskår (ostraka, især brukt i Egypt og Hellas), tynne metallplater (ofte magiske tekster), private, mer eller mindre tilfeldige inskripsjoner på husvegger o.l. (såkalte graffiti, f.eks. i Pompeii).

Uten kunnskaper om skrifttyding kunne man knapt studert norsk historie før 1870. Omtrent da tok dagens skrifttyper over for den gotiske håndskriften.

Litteratur:
Knut Kjelstadli                        Fortida er ikke hva den en gang var, Universitetsforlaget 1993
Aschehoug og Gyldendals        Store norske leksikon, 4. utgave, 2007

Kilder