Forsøk, simuleringer og praktisk arbeid

En type nettresursser er slike som åpner for at du kan gjøre ulike forsøk, simuleringer eller praktiske arbeidsoppgaver på nettet. Det kan være kalkulatorer, illustrasjoner som viser hvordan noe fungerer eller datasystemer som gjør at du kan fylle inn ulik informasjon og dermed se hvordan ulike faktorer henger sammen.

Kilder