Gerhard Schøning skole

Foto: Inga Berntsen Rudi

(Trykk på bildet for full størrelse)

Trondhjems borgerlige realskoles historie

Hører til Ungdomstrinnet

Fra 30. januar 1783 var Trondhjems borgerlige Realskole i gang med undervisning både for jenter og gutter. Institusjonen var den første realskolen i Norden. Dette var innledningen på en lang skolehistorie som har ledet fram til det som i dag er den videregående skolen Gerhard Schøning skole.

Alle gledet seg...?
I statuttene for Trondhjems borgerlige Realskole, som forelå til åpningen i 1783, ble det klart poengtert at betalingsskolen var opprettet "for den distingverede borgerlige stands ungdom". På grunn av det betydelige bidraget fra Thomas Angells Stiftelser, måtte realskolen riktignok binde seg til å gi noen friplasser, men det forhindret ikke at skolen ble svært standspreget. I en artikkel i Adresseavisen fra åpningen av skolen, står det at skolen møtte stort bifall "i det almindelige" og at det var glede i hver manns øye. Vi kan slå fast med sikkerhet at i hvertfall borgerstanden gledet seg og viste stor takknemlighet over endelig å få en skole for seg. 

Men var en slik skole bifalt av det storsamfunnet som skolen uomtvistelig var en del av? Her kan vi også uten større tvil svare et ubetinget ja. I det standspregede bysamfunnet var et slikt skoletilbud sett på som naturlig og ble akseptert av alle, også av de som arbeidet for skolereformer etter 1814.

Reformer i 1840-åra
Det er to perioder som skiller seg ut. Den første er den viktige reformperioden i 1840-åra, som ble initiert og gjennomført av grundtvigianeren Olaus Vullum. Skolen var da siden 1814 blitt drevet av den dyktige skolemannen Sodeman, som var realist og nasjonalist på sin hals. Han hadde imidlertid liten evne til å se at det var nødvendig med omlegging av skolen på bakgrunn av storsamfunnets utvikling. Olaus Vullum fikk reformert realskolen i grundtvigiansk ånd og bygd ut institusjonene til en høyere borgerskole (9 år for gutter og 10 år for jenter). Denne strukturen ble beholdt så å si uendret fram til 1940-åra, da barneskolen ble lagt ned. Fra og med skoleåret 1938/39 fungerte realskolen bare som en høgre allmennskole.

Gerhard Schøning offentlige skole
Den andre perioden som peker seg ut er tida etter 1945. Da ble Trondhjems borgerlige Realskole fullstendig innlemmet i det offentlige skoleverket. Av spesiell betydning er sammenslåingen i 1956 med Trondheim kommunale høgre allmennskole - opprettet i 1913. Dette var en skole som hadde vært banebrytende som utviklingsinstitusjon for ideen om en høgre allmenskole bygd på 7-årig enhetsskole slik enhetsskolen ble definert i 1889-loven. Denne sammenslåingen fikk navnet Gerhard Schønings offentlige skole.

Gerhard Schøning skole er i dag en videregående skole med en flerkulturell profil. Skolen har blant annet innføringskurs og studiespesialisering for minoritetsspråklige, i tillegg til en rekke andre studieretninger; formgivingsfag, helse- og sosialfag, design og håndverk og allmenne fag. Skolen har også voksenopplæring som en del av tilbudet.

Fra foredrag i forbindelse med 200-årsjubileet for Gerhard Schøning skole i 1983, av Rolf Grankvist. Bearbeidet og oppdatert av Inga Berntsen Rudi.

Kilder

Oppgaver

Relaterte artikler