Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kalvskinnet (Ingressbilde)

Foto: Inga Berntsen Rudi

(Trykk på bildet for full størrelse)

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Sør-Trøndelag ble etablert 1. august 1994 som en del av høgskolereformen og er en sammenslåing av åtte statlige høgskoler. HiST har i dag ca. 8000 studenter og 700 ansatte, fordelt på sju avdelinger.

Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) har avdelinger for helse- og sosialfag, informatikk og e-læring, lærer- og tolkeutdanning, mat og medisinsk teknologi, sykepleie, og teknologi. I tillegg hører Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH) under HiST. Avdelingene er spredt rundt på forskjellige studiesteder i Trondheim: Moholt, Rotvoll, Ranheimsveien, Tunga og Kalvskinnet.

Trondheim Økonomiske Høgskole
Den økonomiske høgskolen, som oftest bare kalt TØH, ble etablert i 1967. Skolen er en av de eldste høgskolene med tilbud innenfor økonomi og administrasjon. Etter sammenslåingen i 1994 fikk avdelingen navnet "Avdeling for økonomisk adminstrativ utdanning", men tok tilbake TØH-navnet i 2004. Dette var helt naturlig siden TØH hadde overlevd på folkemunne og blant studentene. I dag ligger skolen på Moholt, men tidligere lå den i tilknytning til Nidarøhallen på Øya.

Trondheim ingeniørhøgskole
To av avdelingene ved dagens høgskole, Avdeling for informatikk og e-læring og Avdeling for teknologi, har sine røtter i Trondheim ingeniørhøgskole som lå på Kalvskinnet.  Denne skolen har igjen sin bakgrunn i Trondheim tekniske mellomskole som ble etablert så tidlig som i 1912. Denne skolen holdt til i de samme bygningene som Trondhjems tekniske læreanstalt før den ble lagt ned. Ingeniørhøgskolen har altså en lang historie. I 1936 skiftet Trondheim tekniske mellomskole navn til Trondheim tekniske skole. I 1962 gikk skolen over fra å være 2-årig til 3-årig og bygde nå på realskolen og praksis. I 1977 gikk skolen over til staten og fikk først da navnet Trondheim ingeniørhøgskole. Skolen bygget nå på 3-årig videregående skole. Før HiST ble etablert i 1994 var Trondheim ingeniørhøgskole landets største ingeniørhøgskole.

Høgskolereformen
Høgskolereformen gjorde nesten 100 mindre høgskoler om til 26 større enheter fra og med 1. august 1994. Hvert fylke fikk minst en høgskole, bortsett fra i Agder hvor de to fylkene deler en skole. Det var statsråd Gudmund Hernes i Utdanningsdepartementet som initierte reformen, slik han også initierte Reform 94 for den videregående opplæringen. Målet med høgskolereformen var at skolene skulle drives mer effektivt og at lærekreftene skulle konsentreres om undervisning og forskning, og ikke om adminstrative oppgaver. Ifølge en undersøkelse gjort av Norsk institutt for forskning og utdanning i 1999 hadde ikke reformen lyktes med målene.

Kilder