NTNU Dragvoll

Foto: Hans Nissen

(Trykk på bildet for full størrelse)

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) ble grunnlagt i 1996 etter en sammenslåing av 6 eksisterende utdanningsinstitusjoner. NTNU er Norges nest største universitet og har 53 institutter fordelt på 7 fakulteter.

NTNU er slått sammen av Norges tekniske høgskole (NTH), Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH), Vitenskapsmuseet, Det medisinske fakultet, Kunstakademiet i Trondheim og Musikkonservatoriet i Trondheim. NTH, AVH og Vitenskapsmuseet hadde vært slått sammen som Universitetet i Trondheim siden 1968. På den tiden eksisterte ikke AVH, det var forgjengeren Norges lærerhøgskole som ble tatt opp i universitetet.

Norges Tekniske Høgskole (NTH)
Den av høgskolene som ble med i NTNU som har eksistert lengst og som NTNU trekker linjene sine tilbake til, er NTH. At landets tekniske høgskole ble lagt til Trondheim var viktig for byen og skapte stor begeistring. Skolen ble åpnet på Gløshaugen 15. september 1910. Professor i fysikk Sem Sæland ble skolens første rektor. NTH hadde helt fra begynnelsen av en dobbel oppgave. Den første var å gi faglig utdannelse på vitenskapelig grunnlag. Den andre var å gå aktivt inn for forskning.

Den allmennvitenskapelige høgskolen
Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) har sine røtter tilbake til Norges lærerhøgskole som ble etablert i Trondheim i 1922. Skolen hadde tilbud om eksamensfrie etterutdanningskurs hvor studentene fikk velge fag bortsett fra pedagogikk som var obligatorisk. AVH ble dannet i 1984. Da hadde skolen over 3 000 studenter. Lærerutdanningen sto i sentrum til 60-tallet, men etter hvert ble det åpnet for flere fag, og man fikk adgang både til grunnfag, mellomfag og hovedfag. Ved sammenslåingen i 1996 hadde AVH flere registrerte studenter enn NTH.

Vitenskapsmuseet
Vitenskapsmuseet er basert på virksomheten til Det Kongelige norske videnskabers selskab som ble opprettet i 1760 som "Det Trondhjemske Selskab". Selskapet utgir vitenskapelige skrifter og forhandlinger. Museet driver museal virksomhet, dokumentasjon og forskning. Selskapet og museet har fra begynnelsen hatt fokus på innsamling av naturhistoriske og kulturhistoriske data og gjenstander. Museets bibliotek ble ved dannelsen av Universitetet i Trondheim, til universitetsbiblioteket.

Kunstakademiet
Kunstakademiet i Trondheim (KIT) startet opp som Kunstskolen like etter 2. verdenskrig. Initiativtakere til skole var lokale kunstnere som så behovet for en profesjonell kunstutdannelse i Trondheim. Skolen ble en del av høyskolesystemet i 1979, og ble statlig kunstakademi i 1976. I 1996 ble Kunstakademiet en del av Fakultet for arkitektur og billedkunst ved NTNU. Som NTH har også KIT vært langt fremme og nyskapende i sitt felt. KIT var blant annet det første kunstakademi i Norden som etablerte en avdeling for nye medier - Intermediaavdelingen. I tillegg til intermedia tilbyr akademiet undervisning i maleri, grafikk/foto, skulptur og teori.

Musikkonservatoriet
Musikkonservatoriet har røtter tilbake til 1911 da den private skolen Trondhjems Musikskole ble etablert. Musikkskolen utviklet seg opp gjennom årene, og ble i 1973 delt opp i Trondheim kommunale musikkskole og Trøndelag musikkonservatorium. Konservatoriet har også hørt inn under Høgskolen i Sør-Trøndelag, men ble flyttet under NTNU ved etableringen i 1996. I dag hører konservatoriet inn under Institutt for musikk sammen med det Musikkvitenskapelige institutt. Den musikkvitenskapelige delen hører til på Dragvoll, mens den utøvende delen, Konservatoriet, hører til i Olavskvartalet. Musikkonservatoriet har fokus på klassisk musikk, kirkemusikk og jazz.

Det medisinske fakultet
Universitetet i Trondheim hadde ikke medisinske studier før i 1993. Bakgrunnen for opprettelsen av medisinstudier i Trondheim var blant annet mangel på leger, spesielt i kystdistriktene. Det ble derfor viktig å utdanne flere leger. Opptakskravene til medisin i Trondheim var forskjellige fra de andre medisinstudiene i Norge. Blant annet var en stor del av opptakskravene basert på poeng fra artium. Man fikk dermed en svær lav gjennomsnittsalder ved inntak på 19 år, noe som igjen medførte at Trondeim kunne uteksaminere ferdig utdannede leger i 24-årsalderen.

Du kan lese mer om både NTH og Vitenskapsmuseet i egne artikler som det ligger link til i boksen til høyre.

Kilder