Skolehistorie i Steinkjer

Steinkjer er en kommune med lange skoletradisjoner. Helt siden midten av 1800-tallet har Steinkjer vært langt framme når det gjelder skoleutvikling og har vært et sentralt skolesenter i Trøndelag. Kommunen har lenge hatt et vidt spekter av skoler. Vi skal her fokusere på videregående skoler, men vi skal også innom barnetrinnet og ungdomstrinnet.

Skolegata 22
I Skolegata 22 i Steinkjer ligger en stor murbygning som siden den ble innviet i 1904 har vært brukt som skolebygning. Opp gjennom årene har det vært stor variasjon i hva slags skoler som har holdt til i denne bygningen. Den første skoletypen som disponerte bygningen var folkeskolen. De var alene i bygget fram til 1963, da flyttet også Steinkjer realskole inn. Fra 60-tallet og fram til 1980 holdt også framhaldsskolen, handelsskolen og Steinkjer barneskole til i bygget i kortere eller lengre perioder. Siden 1981 har Skolegata 22 hørt til Nord-Trøndelag distriktshøgskole - det som i dag er Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Middelskoler og videregående skoler
Steinkjer har hatt videregående skoler helt siden 1853, og skolene har vært både yrkesrettede og allmenndannende som et ledd på veien til videre studier. Den første videregående skolen var en 2-årig lærd skole for gutter som holdt til på en gård, og var et samarbeid mellom de tidligere kommunene Sparbu, Beitstad og Stod. Denne skolen varte bare til 1859, og til tross for mange ønsker og utredninger om nye høyere skoler, tok det tid før det ble noe av. I 1872 ble det startet en privat middelskole for gutter som også skulle ha friplasser for fattige og flinke elever. Denne skolen ble sammen med en privat pikeskole slått sammen til Steenkjær Borgerskole fra januar 1875.

I løpet av de siste tiårene på 1800-tallet dukket det opp flere yrkesrettede skoler på videregående nivå. Allerede i 1863 hadde man fått det man kalte en handgjerningsskole for jenter, hvor de unge pikene skulle lære strikking, karding, spinning og linsøm. I 1880 ble skogskolen etablert. Statens skogskole Steinkjer var et tilbud til alle elever nordafjells, og er i dag en del av Høgskolen i Nord-Trøndelag. Også guttene fikk sin egen husflidsskole i 1883 som underviste i fag som snekring, bokbinding, maling og kurvfletting.

I tillegg fantes både kveldsskolen for voksen ungdom, Arbeidersamfunnets kveldsskole og i 1912 kom en teknisk kveldsskole.

I dag har Steinkjer kommune fire videregående skoler; Steinkjer, Egge og Guldbergaunet videregående skole og Mære landbruksskole.

Relaterte artikler

Relaterte nettressurser