Den harde mellomkrigstida

Hører til Levekår i byen

I tida mellom 1. og 2. verdenskrig, mellomkrigstida, var det både økonomisk krise og økonomisk oppgang.

Nye produkter som sykler, radioer, sportsutsyr, støvsugere, biler og elektriske komfyrer ble masseprodusert slik at prisene ble billigere og flere kunne kjøpe. På kino ble det vist lydiilm. Flere begynte å lese aviser og ukeblader. Tegneseriene ble svært populære.

Samtidig var de økonomiske problemene store. Det var bankkrakk, stadige tvangsauksjoner og høy arbeidsledighet. Unge kunne bli gående i årevis uten arbeid. Familieforsørgere ble stående uten noe å forsørge familiene med, og måtte gå på forsorgen eller ta nødsarbeid. Forsorgen, også kalt fattigkassa, var sosialkontor dengang. Der ble det delt ut matlapper som det bare kunne fås visse matvarer på. Folk kunne også få kleslapper og billetter til offentlige bad. Nødsarbeid ble satt igang av kommunene. Det kunne være veiarbeid, vedhugging, steinplukking o.l. De som tok nødsarbeid fikk lavere lønn enn andre arbeidere. Selv om det ikke var så ille i Norge at folk led sultedøden var det mange som hadde det smått med trang bolig og lite mat. De som hadde arbeid opplevde at lønningene sank, men samtidig sank prisene enda mer så egentlig fikk de mer å leve av.

De fleste familiene i mellomkrigstida besto av mor, far og 2-3 barn. I arbeiderfamiliene var det ofte større barnekull. Fordi det var boligmangel og fordi mange hadde dårlig økonomi, bodde det ofte leieboere (losjerende) eller slektninger sammmen med familiene. De mer velstående kunne ha tjenestepike. I 1920 viste en folketelling at 21% av befolkningen bodde i leiligheter eller hus hvor det bodde mer enn to personer pr. rom. Det var ofte folk fra arbeiderklassen som bodde i de minste leilighetene, og det var i disse leilighetene det bodde flest personer. I Trondheim manglet 10% av befolkningen eget kjøkken i 1920. Mange delte kjøkken og WC med andre familier og manglet bad. På slutten av 1930-årene ble det bygd flere nye boliger og boligmangelen sank. Flere fikk elektrisitet, og sanitærforholdene ble bedre.

Vi skal se hva to som vokste opp i mellomkrigstida forteller om barndommen sin. Du kan lese deres historier i dokumentene som ligger som kilder relatert til denne artikkelen.