Orkdal landsgymnas 1929 (Ingressbilde)

Orkdal landsgymnas 1929

(Trykk på bildet for full størrelse)

Landsgymnas

Landsgymnasene ble startet opp i Norge på begynnelsen av 1900-tallet. Landsgymnasene var bygget opp for at også ungdom fra landet skulle få mulighet til å ta høyere utdanning. Det første landsgymnaset kom i Voss i 1916. I Trøndelag var det to landsgymnas - et i Orkdal og et i Steinkjer. Orkdal landsgymnas ble startet i 1923. Steinkjer landsgymnas ble startet høsten 1932.

Bakgrunnen for landsgymnas
Ifølge Rune Slagstad var landsgymnaset en særegen norsk konstruksjon, som hadde bakgrunn i ideen om folkedannelsen og i ungdomslag, mållag og venstrepolitikk. På den tiden landsgymnasene ble innført ,lå de fleste gymnasene i byene. Disse hadde bakgrunn i de gamle katedralskolene og det vanlige var at elevene kom fra ressurssterke byfamilier. Med landsgymnasene fikk bygdeungdom også muligheten til å ta examen artium i relativ nærhet til hjemplassen.

Orkdal Landsgymnas
Orkdal landsgymnas er forløperen for dagens Orkdal vidaregåande skole, og var kjent over store deler av landet. Skolen hadde elever fra de fleste fylker i løpet av tida som landsgymnas. I Orkdal hadde de jobbet for å få landsgymnas til bygda siden loven om landsgymnas kom i 1914. Etter å ha jobbet opp mot departementet, ble det bestemt fra sentralt hold at Sør-Trøndelag ikke ville få en slik skole med det første. Lokale initiativtakere tok skjeen i egen hånd og startet et privat landsgymnas fra høsten 1923. Håpet var at ved å vise at skolen dugde kunne de få status som offentlig landsgymnas med statlig støtte. Dette skulle likevel ta lang tid, og med ekstra forsinkelser pga. 2. verdenskrig ble Orkdal offentlig landsgymnas først i 1946.

Asbjørn Øverås
Da hadde skolen hatt et økende renommé fra 1930-åra og også økende tilstrømming av elever. Skolen ble det største landsgymnaset i landet. Orkdal landsgymnas første rektor, eller styrer som det het i begynnelsen, var Asbjørn Øverås. Da han tiltrådte var han en ung og forholdsvis nyutdannet lærer, men med noe administrativ erfaring. Asbjørn Øverås ble en legendarisk skolemann. Han var rektor på landsgymnaset fram til 1938, da han startet som rektor ved Trondheim katedralskole. Der var han i nesten 30 år.

Steinkjer landsgymnas
I Nord-Trøndelag måtte man ut av fylket for å ta examen artium før 1932. Selv om det i fylket hadde vært jobbet med å få til et offentlig landsgymnas siden 1919, var det først våren 1932 det begynte å skje ting. Og når det først løsnet ordnet alt seg på kort tid. Det var ordføreren i Steinkjer som tok et nytt initiativ i mai 1932, og allerede etter det første møtet ble det vedtatt at man ønsket å starte opp skolen på høsten. Det ble bestemt at det skulle være både en reallinje og en latinlinje og det ble utlyst lærerstillinger i løpet av sommeren.

45 elever søkte om opptak, og alle kom inn etter å ha blitt testet både skriftlig og muntlig. Den første høsten var det 3 lærere ansatt ved Steinkjer landsgymnas. Filologen Johan Kvarving ble skolens første rektor. Landsgymnaset vokste raskt og skoleåret 1938/39 hadde skolen 180 elever og 15 lærere. I begynnelsen kom elevene stort sett fra Steinkjer-området, men skolen fikk raskt elever fra hele fylket, og også fra Nord-Norge, spesielt Nordland. I 1935 fikk landsgymnaset et eget bygg. Det hadde først holdt til i bystyresalen på Snippen og i biblioteket som lå ved siden. Det nye bygget kom i 1935 og lå ved folkeskolen. I 1962 flyttet skolen til Guldbergaunet.

Gymnaset var privat fra starten og fram til 1947 da det ble til Steinkjer offentlige landsgymnas - et navn som ble beholdt fram til 1964 da landsgymnasene ble til 3-årige gymnas på linje med bygymnasene.

Kilder

Relaterte artikler