Levanger Lærerskole 1965 (Ingressbilde)

Levanger lærerskole 1965.

(Trykk på bildet for full størrelse)

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Nord-Trøndelag har i dag ca. 5000 studenter og 400 ansatte og har studiesteder i Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Høgskolen ble opprettet i 1994 som en del av høgskolereformen, og er en sammenslutning av fire tidligere høgskoler: Høgskolen i Levanger, Innherred sykepleierhøgskole, Namdal sykepleierhøgskole og Nord-Trøndelag distriktshøgskole i Steinkjer.

Levanger
Studiestedet Levanger og lærerutdanningen der kan føre sine røtter tilbake til Klæbu seminar. I 1892 ble seminaret flyttet til Levanger, og vi fikk Levanger lærerskole. Lærerskolen er utgangspunktet for den utdanningsinstitusjonen som i dag er en del av Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Hovedbygget på Levanger er den gamle lærerskolen som ble tatt i bruk i 1900. Siden har lærerskolen hatt andre navn, som Levanger lærerhøgskole og Høgskolen i Levanger. Først i 1984 ble det startet et høgskolestudium for andre fag. Da ble det innført et 20-vekttallsstudium i ledelse og personalarbeid. Etter dette ble høgskolen utviklet videre og fikk i 1989 ansvaret for ingeniørutdanningen i Nord-Trøndelag.

I dag har avdelingen på Levanger forskning og undervisning innen sykepleie, ingeniørfag i kjemi og elektro, lærerutdanning og ledelse. Innen lærerutdanningen har Levanger også et nasjonalt ansvar for sørsamisk språk og kultur. Det er ca 2600 studenter på Levanger, og det er dermed det største studiestedet innenfor HiNT.

Steinkjer
Avdelingen i Steinkjer ligger plassert midt i sentrum, i et utvidet høgskolesenter rundt den gamle skolebygningen i Skolegata 22. Her holder også administrasjonen for hele HiNT til. Steinkjer har undervisning i en rekke fag over et bredt spekter: økonomiske fag, IT, landbruk og skogbruk, miljø og ressursfag, sosiologi og geografi. Steinkjer har ca. 1000 studenter.

Namsos
Avdelingen på Namsos er det eneste høgskoletilbudet i Namdalen og tilbyr studier i sykepleie, vernepleie og farmasi. HiNT Namsos har utgangspunkt i den tidligere Namdal sykepleierhøgskole. Ca 650 studenter tar utdanningen sin i Namsos. I 1939 ble det vedtatt av Fylkestinget at det skulle opprettes sykepleierskoler ved Nord-Trøndelags to sykehus. Samme år ble Namdal sykehus' sykepleieskole godkjent med en 3-årig utdanning. Fram til 1955 var skolen en del av Namdal sykehus, men ble da en selvstendig institusjon, Namdal sykepleieskole. I 1986 ble skolen en del av det regionale høgskolesystemet i Nord-Trøndelag og fikk navnet Namdal sykepleierhøgskole. Skolen ble som de andre høgskolene i Nord-Trøndelag en del av HiNT i 1994.

Stjørdal
På Stjørdal kan man studere til å bli trafikklærer på personbil. HiNT Stjørdal er det eneste stedet i landet hvor man tilbyr denne utdanningen. Stjørdal har også studier for trafikklærere på tungbil, faglig leder ved trafikkskoler og MC-instruktører. Det er ca. 340 studenter ved høgskolen i Stjørdal.

Kilder