Elevprotokoll for to elever ved Røstad skole (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Røstad skole for evneveike

Hører til Spesialskoler

Røstad offentlig skole for evneveike ble startet i 1903, og var landets tredje åndssvakeskole. Elevene ved Røstad kom fra alle fylkene fra Sør-Trøndelag og nordover.

Flytting til Levanger
Stortinget vedtok i 1899 å kjøpe eiendommen Røstad ved Levanger til det formål å bygge åndssvakeskole. Sommeren 1903 sto skolen ferdig. Dette var samme år som åndssvakeskolen Linderen i Oslo ble nedlagt, og personellet der og de elevene som tilhørte opptaksfylkene ble flyttet til Røstad.

I avisen Nordre Trondhjems Amtstidende fra 30. juli 1903 står det:
Fredag forrige uke var en stor dag for Levangers innbyggere. Endel åndssvake bestemt for Røstad skole skulle nemlig komme med tog halv to. Hvilken begivenhet for de nysgjerrige byens barn. Å hvor morsomt! Tenk 30 stykker av samfunnets stebarn - det blir noe å se. Hvorledes montro de ser ut, er det virkelige mennesker? (...)
Videre kan man lese at både gamle og unge, allmuen og sosieteten var møtt opp på stasjonen for "å se disse besynderlige skapningene". [1]

Skolegangen
Målsettingen for Røstad var at skolen skulle hjelpe elevene slik at de fikk forutsetninger for å kunne forsørge seg selv. Undervisningen var delt i teoretiske fag på formiddagen og praktisk arbeid på ettermiddagen, tilsammen 7-8 timer hver dag. Barna på Røstad hadde altså lange dager i forhold til andre barn på denne tiden. Skolen hadde på 1950-tallet plass til ca. 175 barn. Barna sov i sovesaler og fikk mat i en stor matsal som var delt på midten, da guttene ikke fikk omgås jentene.

Straff og overgrep
Det ble ført straffeprotokoll på Røstad fram til 1946. Straff kunne blant annet være å bli riset, noe som ofte hadde preventiv virkning. Det å bli riset med buksene nede var så ydmykende at de fleste unngikk straff flere ganger. I granskningsrapporten om barnehjem og skolehjem som kom i mai 2007, er det kun én elev som er intervjuet. Denne eleven bodde på skolen fra slutten av 1940-tallet fra han var 6 år, til midt på 1950-tallet. Han forteller at han var feilplassert siden han ikke var evneveik. Eleven forteller blant annet at han en gang ble låst inne i et rom med tre likkister i tre timer, og at han ble misbrukt seksuelt av en av de ansatte.

Avvikling
Fra 1951 var Røstad spesialskole for evneveike i alderen 7-16 år. Skolen ble avviklet tidlig på 1990-tallet etter noen forsøk på omorganisering.

[1] Sitert i "Omsorg og overgrep" - granskning av barnehjem, skolehjem og fosterhjem benyttet av Trondheim kommune fra 1930-årene til 1980-årene, mai 2007, s. 159-160

Kilder