Metode innebærer å velge

Hører til Historisk metode

Forskning innebærer at man må ta valg. Historikeren Knut Kjeldstadli mener at minst sju ulike valg må ligge til grunn før vi kan begynne på selve forskningen.

Disse sju valgene er følgende:

1. Vi velger emne, ut fra en faglig og samfunnsmessig interesse.

2. Vi velger teorier som kan hjelpe oss til å gripe emnet vårt, og som kan hjelpe oss med å stille spørsmål.

3. Vi presiserer emnet gjennom å velge problemstillinger, ved å stille opp antagelser, hypoteser om hvordan noe forholdt seg. Spørsmålene består først i å legge en slags grunnmur: Var noe tilfelle eller ei? Hva skjedde? Hvem gjorde det hvor og når? Og med spørsmålene reiser vi dernest et byggverk av forklaringer - hvordan og hvorfor skjedde det?

4. Vi velger metode, det vil si et forskningsopplegg, en måte å komme fram til svar på spørsmålene på, og en måte å prøve forklaringene våre på.

5. Vi velger materiale vi bruker i undersøkelsen, dvs. kildene.

6. Vi velger teknikker for å samle inn og analysere materialet.

7. Til slutt velger vi hvordan vi vil presentere resultatene. [1]

Vi må være klar over at ved å gjøre et valg, velger vi samtidig bort andre måter å gjennomføre undersøkelsen på. Det finnes mange måter å tilnærme seg eller se et historisk fenomen eller hendelse på. Vi kan derfor ikke snakke om en fasit når det gjelder historisk forskning. Resultatene er alltid avhengig av de øynene som ser, og den kulturelle og sosiale ballast man bærer med seg.

[1] Knut Kjeldstadli     Fortida er ikke hva den en gang var. Universitetsforlaget 1993.