John Trenery (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Fabrikkplanen får støtte

Hører til Produksjonsbyen

To av de mest fremgangsrike handelshusene i Kjøpmannsgata viste interesse for ideen om å starte en industribedrift drevet av damp. Det var fimaene Hoe & Co og Schreiner & Co. Huitfeldts svigerfar, Hermann Garman, ledet det første. Det andre hadde slesvigeren Christian L. Schreiner overtatt etter Meincke-slekten i 1830.

Garman cg Schreiner var forretningskompanjonger fra før. De var medeiere i Selbu Kobberverk, kobbervalseverket ved Leirfossen og Trondhjems skipsverft på Bakklandet. De virket lite tradisjonsbundet, kanskje fordi de hørte til innvandreslektene. Schreiner hadde få år tidligere startet et bryggeri i stor målestokk ved Lilletorvet. Her ble det første norske bayerølet tilvirket.

Det var disse som ble bindeleddet til en sentral skikkelse som kom til Trondheim i forbindelse med oppstartingen og driften av den første dampdrevne fabrikken i byen. Grosserer Herman Chr. Garman sendte tidlig i april 1843 et brev til Mr. John Trenery - en engelsk maskiningeniør ved kobberverket i Kåfjord i Alta. Garman, verkets kontaktmann i Trondheim, ba engelskmannen spørre om permisjon for å bistå oppstartingen og driften av den første dampdrevne fabrikken i Trondheim. Trenery kom opprinnelig trolig fra Cornwall i Storbritannia.

Briten som ble trøndersk foregangsmann
En dag i slutten av april 1843 hørtes et kanonskudd utenfor Skansen i Ila. Det var postskipet «Prinds Gustav» som varslet sin ankomst. Skipet hadde hatt fast rute på byen siden 1838 og var innkjøpt av staten for å frakte post og passasjerer langs kysten i det nordafjelske Norge med Trondheim som utgangspunkt. Den statseide hjulbåtens liggeplass var på reden utenfor langbrua, en 300 alen lang ilandstigningsbru som var bygd i 1820-åra. Passasjerene bukserte forsiktig bagasjen og seg selv ned leideren til den ventende ferjemannen. Operasjonen var ikke helt uten risiko, for farkostene rullet betenkelig på seg. Omsider kunne de sette føttene på langbrua. Den engelske maskiningeniøren John Trenery syntes han kjente sjøgangen fremdeles, selv om han stod på solid trøndersk grunn.

Men det skulle ikke gå lang tid før han hadde skrevet kontrakt med Huitfeldts svigerfar (Garmann) om å etablere og starte opp en dampdrevet fabrikk ved Nidelven.

Hentet fra Ressurspermen for ungdomsskolen (1997) kap. 4, del 2 side 2.26

Kilder