Skoleklasse ved Barman skole på Hitra (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Ungdomsskolen

Hører til Ungdomstrinnet

Ungdomsskolen var et nytt navn etter at grunnskolen ble innført på slutten av 1960-tallet. Fram til da hadde det vært flere typer ungdomsskoler, og det var mye debatt rundt hvordan man skulle ordne ungdomstrinnet i den 9-årige enhetsskolen.

Flere typer skoler blir til en
Også ungdomsskolen måtte finne sin form for at den 9-årige enhetsskolen skulle bli et faktum. Fram til 60-tallet hadde man hatt to typer skoler man kunne velge etter endt folkeskole: realskolen og framhaldsskolen, hvor realskolen var den mest teoretisk rettede av de to. Man forsøkte med flere typer ungdomsskoler, blant annet linjedelte skoler hvor det var en allmennteoretisk linje og en allmennpraktisk linje. Et annet forsøk var med kursplandeling. Det betydde at elevene stort sett gikk i samme klasse, men at de måtte velge ekstra valgfag og fikk en egen kursplan.  Her var fagene differensiert i tre nivåer, hvor nivå tre var det vanskeligste. Ingen av disse løsningene ble varige, og man ble til slutt enige om at alle skulle gå sammen uten noen form for linjedeling til og med 9. klasse.

Lov om 9-årig grunnskole kom i 1969. Vi fikk da en endring av navn fra folkeskole til grunnskole, og grunnskolen var delt i to trinn: barnetrinnet 1.-6. klasse, og ungdomstrinnet 7.-9. klasse.

Kilder