Småindustrien i Åsen

Helt siden erkebiskop Aslaks Bolts tid har det vært mølledrift i Hoplavassdraget i Åsen. På 1600-tallet kom sagbrukene i gang. I tillegg hadde området rike håndverkstradisjoner. På slutten av 1800-tallet var tre møller og et frørenseri i virksomhet.

Variert virksomhet
Planker og bord ble skåret på fem-seks sagbruk. Et lite stykke ute i Åsenfjorden bygget Ole Sundahl opp Tindbuens Tønde- og Kassefabrikk i 1907. Snart jobbet 30-40 mann på fabrikken. Like i nærheten lå et lite verksted som reparerte trebåter. I tillegg hadde Åsen meieri, teglverk og kalkverk. Bygda hadde flere betydelige smier og snekkerier. De laget og reparerte landbruksredskaper og annet utstyr som bygdefolket hadde behov for.

Orgel-, ullvare- og sprængstoffabrikk
Den mest bemerkelsesverdige bedriften var likevel brødrene Torkildsens orgelfabrikk. De vant priser for sine instrumenter og hadde hele landet som marked. Omkring år 1900 hadde brødrene visstnok 12-15 mann i arbeid. Ullvarefabrikken ble drevet av innflyttere fra Rogaland. I 1905 kom Nordenfjeldske Sprængstoffabrik i gang med 60 arbeidere. Bak sto investorer som Christian Thams og statsminister Christian Michelsen.

De øvrige industribedriftene var grunnlagt av lokale krefter, delvis var de en fortsettelse av virksomheter med røtter langt tilbake i tid. I sin bok om Hoplavassdraget viser Einar Weiseth hvordan de mange småbedriftene greide å fornye seg. Svært mange brukte vannkraft til å drive maskiner og utstyr. På sagbrukene kom sirkelsager og høvelmaskiner. En tilsvarende utvikling kom i flere bygdesamfunn. Ofte var bedriftene for små til å bli fanget opp i den offisielle industristatistikken. Like fullt var en forsiktig industrialisering på gang omkring år 1900.

Fra Trøndelags Historie, bind 3: Grenda blir global 1850-2005, s. 101