Hov skole i Holtålen (Ingressbilde)

(Trykk på bildet for full størrelse)

Anders Kirkhusmos skoleminner

Anders Kirkhusmo var en sentral skolemann i norsk historie, Han kom fra Ålen og utdannet seg til lærer. Senere ble han også politiker og var med å grunnlegge Norges Unge Venstre. Han var Unge Venstres første leder - fra 1909 til 1912. Kirkhusmo må ikke forveksles med sønnesønnen med samme navn, som er førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim.

Minner
Anders Kirkhusmo ga i 1945 ut boken "Minner fra et langt arbeidsliv". Her kan vi lese blant annet om hvordan han oppfatter sin egen skolegang og sitt yrke som lærer. Utdrag fra boken er lagt inn som kilder.

Skolegang
Anders Kirkhusmo var født i 1865 og begynte på skolen i en tid preget av endringer i skolevesenet. Det var kommet ny skolelov i 1860, men som vanlig var tok det lang tid før endringene ble iverksatt og gjennomført - spesielt på bygdene. Et av de nye elementene var at de fleste skoler nå skulle være fastskoler, og ikke omgangsskoler. Da Kirkhusmo begynte på skolen var det kun fastskoler i Ålen.

Arbeid
Kirkhusmo jobbet noen år etter konfirmasjonen før han startet på Klæbu seminar. Hans første arbeid etter konfirmasjonen var som gruvearbeider. Han beskriver i boka at han måtte gå 15 kilometer til gruva hvor han jobbet. Så jobbet han i 3 dager, 12 timer om dagen, før han gikk hjem igjen. Senere forsøkte han seg både med arbeid ved jernbanen, som stolmaker og som bestyrer i Ålen Handelsforening. Et minne fra denne tiden er lagt inn under industrialisering.

Klæbu seminar
Da Anders Kirkhusmo bestemte seg for å søke opptak til Klæbu seminar, måtte han lære seg grammatikk - det hadde han nemlig ikke lært så mye av på skolen. Læreren hans mente nemlig at det var "tørr kost". Første gangen han søkte opptak fikk han ikke plass, men han ga seg ikke, og høsten 1885 ble han tatt opp ved seminaret. I et av minnene vi har lagt til som kilde forteller han om hvordan det var å være elev ved seminaret.

Læreryrket
Kirkhusmo startet sin lærerkarriere i Tolga i Nord-Østerdalen for 10 elever. Det var en privatskole, men med dårlig lønn og dårlig med undervisningsmateriell. Hans første faste lærerjobb kom 2 år senere i Brekkebygda i Røros kommune. Etter dette reiste Kirkhusmo stadig videre i sin lærergjerning og var innom flere plasser før han endte opp i Oslo i 1902. Vi har valgt erfaringene hans fra Trøndelagsregionen som eksempler.

Kilder