Hestetruger

Hestetruger

Foto: Hans Nissen

(Trykk på bildet for full størrelse)

Armfeldt over Tydalsfjellene

General Armfeldt valgte å ta raskeste vei tilbake til Sverige da nyheten om Karl 12. kom. Det skulle få et tragisk utfall for hæren som måtte gå midtvinters over fjellet.

I frykt for norske tropper fra Østlandet og general Buddes soldater lenger nord valgte Armfelt å gå nordøstover mot Selbu, over Bukkhåmmåren. Fordelen med det var at i Selbu var det ennå gårder som hadde proviant. Det var omtrent det eneste stedet i området som ikke var plyndret. En svensk unnsetningsekspedisjon var også på vei med forsyninger til armeen. Ved Hilmo ble de imidlertid angrepet av det nyopprettede norske skiløperkompaniet, og måtte snu.

Fortsatt uten forsyninger
Armfeldts soldater måtte fortsette hjemmarsjen uten forsyninger. Mange døde av kulda på marsjen over Bukkhåmmåren, men den virkelig store katastrofen kom da hæren fortsatte videre over fjellet fra Tydal til Handøl i Sverige. Dette var en marsj på 45 kilometer. Det var ved nyttår, og soldatene gikk i snøstorm med utslitte klær og støvler. Tusenvis mistet livet og mange ble varig invalidisert.

Mange døde
Svenske kilder oppgir følgende tapstall: 2 300 mann døde på fjellet disse nyttårsdagene, 1 438 døde seinere, flest på grunn av frostskader, 451 ble avskjediget etter felttoget på grunn av frostskader, 84 mann rømte eller ble hengt i tida fra august til februar.

Lokale veivisere
I Tydalen tok svenskene med seg lokalkjente folk som veivisere, og flere av dem frøs i hjel. En av veiviserne var same, han kom vel fram til Sverige, men vendte aldri tilbake til Tydalen. Kvinnene som var tatt som gisler, fikk lov å vende tilbake i tide til å berge seg hjem, riktignok uten votter, som svenskene hadde tatt fra dem. Stjålne klær og skinnfeller berget sikkert livet for noen av soldatene.

Fjellet fullt av lik
Det norske skiløperkompaniet under ledelse av major Emhausen kom etter over fjellet da været hadde lagt seg. Emhausens rapport fra ekspedisjonen forteller om hva som møtte de norske soldatene. Han rapporterte om 10, 20, 30 og 40 mann som lå krepert i hauger, med geværer og iført full utrustning. Hvor enn man så, lå det hele veien hester og folk døde om hverandre. Hestene sto fastspent for sledene som var opplastet, og mennene lå døde ved siden av. Emhausen mente etter turen at hele armeen til Armfeldt lå i ruiner.

Fra Trøndelags historie, Bind 2: Fra pest til poteter, s. 230-231

Kilder