Regnbueflagget

Hentet fra Wikipedia.

Foto: Theodoranian

(Trykk på bildet for full størrelse)

Homofili

Hører til Seksualitet og Samliv

Helt frem til 1972 var seksuell samhandling mellom menn forbudt i følge norsk lov. Norsk Psykiatrisk forening forklarte homofili som en mental diagnose frem til 1977. Men etter dette har forandringene vært store. Norge er i dag ett av de landene i verden som har gått lengst i forhold til å lovbeskytte homofiles rettigheter.

Straffelovgivning
Allerede i 1687 ble seksuell omgang mellom menn inkludert i straffelovgivningen. Straffen for den som forbrøt seg var brenning på bålet. Man det er ingen kjente eksempler på at noen ble dømt på bakgrunn av denne loven. Strafferammen ble i 1842 endret til tukthus og senere til fengsel.

Årsaken til at man på den tiden kriminaliserte seksuell omgang mellom menn var i hovedsak at det ble sett på som en fare for samfunnsmoralen. Man fryktet at dette var noe alle kunne fristes av. Seksuell omgang mellom kvinner ble ikke kriminalisert. Det ble forklart med at dette var en omgangsform som nesten var usynlig i samfunnet. Derfor var faren for at kvinner skulle fristes liten.

Endret homosyn
Forskning og erfaring om homofili førte til en endret oppfatning i samfunnet. Man gikk etter hvert ut fra at homofil er noe man er og ikke noe man forføres til å bli. Dermed forsvant behovet for å hindre homofile forhold gjennom lovverket. De ble ikke lenger sett på som syke, men som en minoritet.

Man så nå på homofile som ofre for samfunnets trakassering gjennom århundrer. Dette førte til at de ble inkludert i anti-diskrimineringslovgivningen i 1981. Norge ble dermed det første land i verden som beskyttet de homofile mot diskriminering gjennom lovverket.

Homofilt parforhold
I 1993 vedtok Norge lov om registrert partnerskap etter modell av en tilsvarende lov i Danmark. Denne loven ga de homofile og lesbiske parene samme rettigheter som heterofile par. Unntakene var retten til kirkelig vielse, adopsjon og bosettelse og statsborgerskap for partneren.

Organisering
Det norske forbundet av 1948 ble dannet i 1953 som en organisasjon som jobbet for interessene til homofile. Organisasjonen ble nedlagt i 1992, da gikk den sammen med en rekke andre organisasjoner for homofile og lesbiske og dannet Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring.