Informasjonsressurser

Informasjonsressurser er nettsider som gir oversikt over ulike tema eller fagområder. Det kan både være nettsteder som tar for seg mer overordnede tema og ressurser knyttet til et meget avgrenset tema eller fagområde.