Spill, drill og enkle øvinger

Det er mange som spiller på Internett og PC etter skoletid. Men bruk av nettressurser som åpner for spill kan også være en måte å lære om et tema eller til å få trening i et språk. Det er også mulig å løse oppgaver gjennom ulike nettressurser.